Haganäs

Haganäs Ekonomisk Förening

Haganäs startade 1989 som ett gruppboende för unga vuxna med psykisk utvecklingsstörning. (Ja, så hette det då.)

Ända från början fanns en strävan efter att skapa en gemenskap tillsammans med de människor som under kortare eller längre tid ville bo på Haganäs, vara medarbetare eller båda delar.

Inte bara det praktiska vård- och verkstadsarbetet är inspirerat av antroposofin utan även organisationen i sin helhet som grundar sig på självförvaltning, sättet hur vi umgås med varandra, hur vi organiserar vardagen och firar högtider, hur vi vårdar omgivningen med mera.

Haganäs har inga anställda utan vi är alla medarbetare i ett stort gemensamt socialt pågående projekt.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward