HBV

Husbyggnadsvaror HBV förening

HBV är inköpscentral åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter.

Vi startade år 1952 och är en ekonomisk förening som ägs av medlemsbolagen; Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vår övergripande uppgift är att främja medlemsbolagen ekonomiska intressen.

Specialister

Vår specialistkompetens är inom områdena bygg, VVS, energi och säkerhet. Utöver ramavtal erbjuder vi skräddarsydda upphandlingar och konsultation i upphandlingsfrågor samt en rad kringtjänster som trepartsavtal och fakturahantering.

Kompetensnav

Genom olika möten och konferenser har HBV också blivit en populär mötesplats för kunskapsöverföring mellan medlemsbolag och leverantörer. En annan viktig roll är att låta våra medlemsbolag och leverantörer bidra till och påverka utvecklingen av produkter och tjänster för framtidens boende.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

3 466 468

Rörelseresultat 2022 (tkr)

56 795

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

51 785

Medlemmar

380

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

47

Bransch

Provisionshandel med virke och byggmaterial

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward