Östschakt

Östschakt Ekonomisk Förening

Med tillgång till över 120 entreprenadmaskiner och fordon tillhandahåller Östschakt maskin- och transporttjänster till privatpersoner, företag och kommuner i Kalmarsundsregionen.

Östschakt bildades år 1973 i Kalmar. Idag har vi huvudkontor i Kalmar samt ett platskontor i Mönsterås. Vi är en ekonomisk förening som ägs till lika delar av 50 olika medlemsföretag. Tillsammans sysselsätter vi omkring 150 personer och har över 120 olika sorters maskiner och fordon att erbjuda våra kunder.

Vi finns nära våra kunder, vi skapar förutsättningar att utveckla goda affärsrelationer och vi fokuserar på affärsnyttan! Våra kunder består av större privata aktörer såsom NCC, Skanska, Peab och Svevia samt mindre och medelstora lokala företag. Vi arbetar även mot den offentliga sektorn såsom kommuner, kommunala bolag och Trafikverket.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

228 786

Rörelseresultat 2018 (tkr)

725

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

683

Medlemmar

56

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

9

Bransch

Bygg och anläggning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward