Goda affärer

Här presenteras de största kooperativa företagen, ekonomiska föreningarna och ömsesidiga företagen i Sverige. Du kan filtrera, jämföra och fördjupa dig i statistiken.

Filtrera på ... företag
 • Statistik
 • trending_upOmsättning
 • Alla med statistik
 • groupMedlemmar
 • Alla med statistik
 • Jämställdhet
 • Styrelse 50/50
 • Företagstyp
 • Alla företag
 • Kooperativa företag
 • Ömsesidiga företag
 • Sortera på …
  • arrow_upward Bokstavsordning
  • arrow_downward Omsättning
  • arrow_downward Medlemsantal

Pulsen i kooperativa företag

Ekonomiska föreningar

business15%

År 2010 fanns det 12 860 aktiva företag i formen eko­nomisk förening som är den vanligaste drifts­formen för koopera­tiva företag. År 2016 var mot­sva­rande siffra 14 734, dvs en ökning med 15 procent. (Bolagsverket)

Antal nyregistreringar

trending_up24%

År 2000 ny­regist­rerades 568 eko­nomiska före­ningar medan mot­svarande siffra för 2016 var 703 ny­regist­rerade eko­nomiska före­ningar. En ökning med 24 procent. (Bolagsverket)

Viljan att driva tillsammans

group_work60%

60 procent av dem som kan tänka sig att starta och driva företag vill helst göra det till­sammans med andra, att jämföra med 40 procent som helst skulle starta företag själva. (Tillväxtverket)

Antal nyregistreringar

insert_chart+703

Det starta­des 703 eko­nomiska före­ningar år 2016. Företagsformen ekonomisk förening pendlar mellan 500 och 1 000 nyregistreringar årligen sedan år 2000. (Bolagsverket)