Varbergsortens Elkraft

Varbergsortens Elkraft Ekonomisk Förening

Varbergsortens Elkraft är en ekonomisk förening som ansvarar för elnätet till cirka 10 800 kunder i Varbergs kommun och delar av Marks kommun.

Genom dotterbolaget Varbergsortens Elförsäljning levererar vi också el, nästan bara från förnybara energikällor. Vi tillverkar dessutom en hel del el själva, i våra vind- och vattenkraftverk och i vår solcellsanläggning.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

94 628

Rörelseresultat 2022 (tkr)

3 936

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

3 429

Medlemmar

3 048

Medlemstyp

Konsumenter (även företag)

Jämställdhet

Anställda

26

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward