Varbergsortens Elkraft

Varbergsortens Elkraft Ekonomisk Förening

Varbergsortens Elkraft är en ekonomisk förening som ansvarar för elnätet till cirka 10 800 kunder i Varbergs kommun och delar av Marks kommun.

Genom dotterbolaget Varbergsortens Elförsäljning levererar vi också el, nästan bara från förnybara energikällor. Vi tillverkar dessutom en hel del el själva, i våra vind- och vattenkraftverk och i vår solcellsanläggning.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2017 (tkr)

78 061

Rörelseresultat 2017 (tkr)

-102

Efter finansiella poster 2017 (tkr)

754

Medlemmar

2 732

Medlemstyp

Kunder

Jämställdhet

Anställda

23

Bransch

Distribution av elektricitet

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward