• Svensk Kooperation – Tillsammans för kooperativt företagande

  Vi jobbar för att främja den kooperativa företagsformen genom att öka kunskap, sprida kooperativa idéer och driva opinionsbildning.

  Visa mig
  om-oss-illu (1)
 • Kooperativa akademin

  Är du student eller forskare och söker kunskap om de kooperativa idéerna? Här kan du hitta aktuella nyheter och information om forskning och utbildning kring kooperation.

  Visa mig
 • Kooperativa ledare

  Vi har intervjuat framstående personer från ett antal olika kooperativa och ömsesidiga företag. Läs om deras tankar om den kooperativa idéen – idag och i framtiden.

  Till intervjuerna

Artiklar och inspiration

 • De sju kooperativa principerna

  Kooperativa verksamheter har minst sju saker gemensamt. Sju principer som utgör den kooperativa värdegrunden. En demokratisk syn på deltagande, affärer och ekonomi, kan man säga. Bläddra så ser du.
 • 1) Medlemskap

  I kooperativet blir du medlem om du själv vill, så länge du har nytta av kooperativets tjänster, och kan axla det ansvar som medlemskapet innebär. Dörren står öppen för alla oavsett kön, könsidentitet, social ställning, ursprung eller trosuppfattning.
 • 2) Demokrati

  Kooperativ styrs av aktiva medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt. Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst.
 • 3) Ekonomiskt deltagande

  Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till det kooperativa företagets kapital. Insatserna kan användas i kooperativet och betalas normalt tillbaka när medlemskapet upphör.
 • 4) Självständighet

  Kooperativa företag är fristående organisationer som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer eller skaffar externt kapital sker detta så att demokratin och den kooperativa självständigheten säkras.
 • 5) Utbildning

  Kooperativa företag erbjuder utbildning och kompetensutveckling till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de kan bidra till verksamhetens utveckling. De informerar också om kooperationens särart och fördelar.
 • 6) Samarbete

  Kooperativa företag samarbetar över gränserna med andra kooperativa verksamheter för att skapa ännu större gemensam medlemsnytta.
 • 7) Samhällshänsyn

  Kooperativa företag strävar efter en verksamhet som på olika sätt tar hänsyn till det omgivande samhället. De jobbar för hållbar utveckling enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.
 • Officiell översättning av kooperativa principerna

  De sju kooperativa principerna skapades av International Cooperative Alliance 1995. Nu har Svensk Kooperation tagit fram en officiell översättning av principerna till svenska. Läs mer

Vad vill du veta mer om?

Kooperation i världen

Läs om den kooperativa kraften i världen

Läs mer

Kooperation i din plånbok

Läs om kooperationens roll i hushållsekonomin

Läs mer

Kooperation i politiken

Läs om hur politiken kan främja kooperation

Läs mer

Om kooperation

Läs om kooperativt och ömsesidigt företagande

Läs mer