Om kooperation

Det finns många seglivade myter om kooperation. Den kanske vanligaste är att kooperation inte ska gå med vinst. Kooperation är att göra affärer som i vilket företag som helst. Och svensk kooperation gör affärer som aldrig förr.

Med en omsättning på över 450 miljarder kronor och närmare 100 000 anställda  är de 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. Kooperationens varumärken representerar angelägna värden som ökad konsumentmakt, ekonomisk transparens, bra arbetsvillkor och hållbar produktion.

Fokus på långsiktig lönsamhet, hög kvalitet och socialt ansvar är mer aktuellt än någonsin. Medlems- och kundägda företag med den värdegrunden är därför ett attraktivt och rentav nödvändigt inslag i näringslivet.

Mycket av det som står i kooperationens sju grundprinciper ligger till grund för dagens moderna CSR-frågor. De sju principerna är internationellt fastställda.

De 7 kooperativa principerna

 1. Medlemskap
 2. I kooperativet blir du medlem om du själv vill, så länge du har nytta av kooperativets tjänster, och kan axla det ansvar som medlemskapet innebär. Dörren står öppen för alla oavsett kön, sexuell läggning, social ställning, etnicitet eller religion.

 3. Demokrati
 4. Kooperativ styrs av aktiva medlemmar, inte av passiva ägare. De förtroendevalda är ansvariga inför medlemmarna. Alla medlemmar har lika rösträtt. Principen är enkel och demokratisk. En medlem, en röst.

 5. Ekonomiskt deltagande
 6. Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital. Insatserna kan användas i kooperativet och betalas normalt tillbaka när medlemskapet upphör.

 7. Självständighet
 8. Kooperativa föreningar är fristående organisationer som styrs av medlemmarna. Om de ingår avtal med andra organisationer eller skaffar externt kapital sker detta så att demokratin och den kooperativa självständigheten säkras.

 9. Utbildning
 10. Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar, förtroendevalda, chefer och anställda så att de kan bidra till verksamhetens utveckling. De informerar också om kooperationens särart och fördelar.

 11. Samarbete
 12. Kooperativa föreningar samarbetar över gränserna med andra kooperativa verksamheter för att skapa ännu större gemensam medlemsnytta.

 13. Samhällshänsyn
 14. Kooperativa föreningar strävar efter en verksamhet som på olika sätt tar hänsyn till de omgivande samhället. De jobbar för hållbar utveckling enligt riktlinjer som godtagits av medlemmarna.

Kooperativt företagande har en lång tradition i Sverige och har varit ledande på områden som arbetsrätt, produktionsvillkor och kundnytta. De kooperativa företagen har också tidigt tagit täten när det gäller ansvar för den globala utvecklingen och vår gemensamma miljö.

Kooperativa företag förenar vinstmål med andra värden

Det är en myt att kooperativa företag inte behöver gå med vinst. Långsiktig lönsamhet är en förutsättning för all sund affärsverksamhet.

Kooperativa företag är idéburna och vill göra ekonomisk och social nytta både för sina medlemmar och för samhället. Krångligare än så är det inte. En stor del av den allmänna opinionen delar kooperationens värdegrund, särskilt när det gäller verksamheter som skola, vård och omsorg. Inom välfärdssektorn finns därför viktiga uppgifter att lösa och en stor potentiell marknad för en ansvarsfull aktör som svensk kooperationen.

Kooperation handlar om valfrihet och möjlighet att påverka

Inte minst bland unga finns ett stort intresse för att driva och gynna kooperativa företag som ger medlemsnytta i kombination med samhällsansvar. Alla kan överväga ett kooperativt alternativ när de ska köpa varor och tjänster.

Kooperationen är en positiv och progressiv kraft. De kooperativa företagen i Sverige har varit samhällsbärare i mer än ett sekel. Det är en gedigen grund att bygga vidare på. Kooperationen står för en livskraftig idé och hållbar affärsmodell som fungerar utmärkt i den moderna marknadsekonomin.