Om oss

De kooperativa idéerna ligger i tiden. Men de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna är okända för många. Det ska initiativet Svensk Kooperation ändra på.

Lantmännen, Coop, Fonus, Arla, Riksbyggen, Länsförsäkringar, Folksam, HSB och OK – många av kooperationens varumärken är välkända, men idag tänker de flesta inte på att företagen är kund- och medlemsägda med allt vad det innebär. Ändå ligger de kooperativa idéerna i tiden. Kooperationens grundvärden som långsiktig lönsamhet, kundnytta och samhällsansvar är mer aktuella än någonsin.

Goda affärer

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen har en omsättning på 400 miljarder kronor per år och 100 000 anställda, vilket gör dem till en väsentlig del av näringslivet i Sverige. 
De kooperativa företagen är en förebild när det gäller konsumentmakt, ekonomisk transparens, bra arbetsvillkor och hållbar produktion. Det är dags att fler får lära känna kooperationen som ett attraktivt komplement.

Svensk Kooperation är ett partipolitiskt obundet initiativ. Ändå är vårt syfte och mål i högsta grad politiskt – att sätta de kooperativa företagens villkor på den politiska agendan och stärka deras konkurrenskraft och affärsmöjligheter.

Vi växlar upp

Nu gör vi en storsatsning på att uppdatera bilden av kooperationen. De primära målgrupperna för projektet Svensk kooperation är politiker, opinionsbildare och media. Vi vill också ge medlemmar, anställda och allmänheten en mer relevant bild av den kooperativa företagsformen.

Det gör vi genom att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och visioner och driva opinionsbildning i frågor som rör de kooperativa företagens villkor. Vi arrangerar seminarier och debatter, ger ut rapporter och initierar forskning. Och mycket annat. Mycket av det ser du i kooperativa biblioteket.


Svensk Kooperation är en partipolitiskt obunden organisation som drivs av Arbetsgivarföreningen KFO, HSB Riksförbund, KF och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.