Om oss

De kooperativa idéerna ligger i tiden. Men de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna är okända för många. Det ska Svensk Kooperation ändra på.

Opinionsbildar för den kooperativa företagsformen

Svensk Kooperation främjar den kooperativa företagsformen genom att öka kunskap, sprida kooperativa idéer och driva opinionsbildning.

Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Ändå är vårt syfte och mål i högsta grad politiskt – att sätta kooperationen på den politiska agendan och skapa gynnsammare villkor för de kooperativa och ömsesidiga företagen. Svensk Kooperation företräder även medlemsföretagen i frågor som rör den kooperativa företagsformens villkor.

Hela kooperationen i en organisation

Svensk Kooperation är en ekonomisk förening som bildades år 2017. Initiativtagare är LRFKFHSB, och Fremia. Organisationen samlar producent-, konsument- och bostadskooperationen samt de ömsesidiga företagen.

Svensk Kooperation är en paraplyorganisation som är öppen för alla kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige. Ett 60-tal kooperativa och ömsesidiga företag samt organisationer är medlemmar i Svensk Kooperation. Vill ert företag eller organisation bli medlem? Läs mer här.

Svensk Kooperation ordnar unika utbildningar och erfarenhetsutbyten för sina medlemmar. Senaste nytt om detta och annat från oss kan du få i vårt nyhetsbrev – prenumerera gärna på det. Följ oss också gärna på Twitter, Facebook och LinkedIn.

Verksamhetschefer för Svensk Kooperation är Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney. Varmt välkommen att kontakta oss om du har synpunkter eller frågor!

Läs mer här om kooperationen i Sverige och hur kooperativa och ömsesidiga företag på ett unikt sätt förenar affärsnytta med demokratiska värderingar.

Svensk Kooperations styrelse


Våra stadgar

Stadgar Svensk Kooperation, antagna 20190611