Om ömsesidiga företag

Företagsformen du inte ens visste fanns

Ömsesidiga företag kännetecknas av att de ägs av sina kunder. Varje enskild kund har lika stort inflytande i bolaget. Principen är enkel. En person, en röst.

Bolaget styrs genom en demokratisk modell där kunderna utser den representativa församling som sedan röstar fram bolagets styrelse. Bolaget har kundnyttan som enda intresse, vilket innebär att verksamheten drivs affärsmässigt men inte har vinsten som mål, utan som ett medel.

Avgörande skillnader

Det finns avgörande skillnader mellan ömsesidiga företag och kooperativa företag, även om båda har ett mål som är högre än vinsten. I ett ömsesidigt bolag blir du ägare i den sekund du tecknar en försäkring – utan att vara medlem. I ett kooperativt företag skjuter du som medlem till kapital genom att betala medlemsavgift. Det får du tillbaka när du utträder som medlem.

Medan den kooperativa företagsformen är vanlig inom exempelvis detaljhandeln är ömsesidiga bolag vanligast inom försäkringsbranschen. I andra länder finns många ömsesidiga bolag inom såväl banker som skola vård och omsorg.

Sedan Ladulås dagar

Kooperationen har sina rötter i Manchester där folk skapade kooperativa inköpsföreningar för att slippa grosshandlare som tjänade stora pengar på framför allt dagligvaror. Ömsesidiga försäkringsbolag har ett annat, betydligt äldre ursprung. Företagsformen vilar på Magnus Ladulås landskapslagar. Brandstoden innebar att alla i byn måste hjälpa till att bygga upp hus som eldhärjades.

Strävar efter egen lagstiftning

Lagen om ekonomisk förening och andra regelverk som gäller för kooperativa företag gäller också delvis för ömsesidiga bolag. Villkoren för de ömsesidiga företagen förbättrades något 2010, då de fick möjlighet att stärka sitt kapital vid behov och betala ränta först när lönsamheten är återställd. Ömsesidiga bolag strävar efter att associationsformen ska få en egen lagstiftning.

De största ömsesidiga företagen i Sverige räknat efter omsättning

Goda affärer

Här ser du de största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige.