Svenska Odlarlaget

Svenska Odlarlaget Ekonomisk Förening

Svenska Odlarlaget är en sammanslutning av frukt- och grönsaksodlare i hela Sverige. Vi är inriktade på nyttiga och färska svenskodlade produkter.

Vi är en godkänd producentorganisation enligt EU-förordningen för frukt och grönsaker. Detta innebär att vi bland annat får bidrag till vissa miljö- och kvalitetsförbättringar i föreningen.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2020 (tkr)

508 046

Rörelseresultat 2020 (tkr)

7 747

Efter finansiella poster 2020 (tkr)

6 833

Medlemmar

83

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

11

Bransch

Partihandel med frukt och grönsaker

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward