Svenska Odlarlaget

Svenska Odlarlaget Ekonomisk Förening

Svenska Odlarlaget är en sammanslutning av frukt- och grönsaksodlare i hela Sverige. Vi är inriktade på nyttiga och färska svenskodlade produkter.

Vi är en godkänd producentorganisation enligt EU-förordningen för frukt och grönsaker. Detta innebär att vi bland annat får bidrag till vissa miljö- och kvalitetsförbättringar i föreningen.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2018 (tkr)

475 736

Rörelseresultat 2018 (tkr)

8 438

Efter finansiella poster 2018 (tkr)

7 585

Medlemmar

80

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

13

Bransch

Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward