SAMI

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation

SAMI ser till att artister och musiker får ersättning när deras musik spelas offentligt. Allt inom ramarna för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning.

SAMI samlar in ersättning för musikers och artisters räkning när deras musik spelas offentligt. Det kan vara på restauranger, gym, butiker, hotell, i radio eller på TV. Vi har licens med över 42 000 verksamheter i Sverige och bearbetar ständigt den svenska marknaden. Närmare 35 000 musiker och artister är anslutna till SAMI som även jobbar internationellt.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

284 855

Rörelseresultat 2022 (tkr)

-707

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

-890

Medlemmar

51 598

Medlemstyp

Producenter (även enskilda)

Jämställdhet

Anställda

49

Bransch

Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward