Sveriges Stärkelseproducenter

Sveriges Stärkelseproducenter samlar den affärsdrivande verksamheten inom områdena Culinar och Lyckeby.

Koncernen, som har sitt huvudkontor i Kristianstad, omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 600 anställda. Sveriges Stärkelserproducenter ägs av cirka 800 lantbrukare i sydöstra Sverige.

Affärsområden

Culinar inriktar sin verksamhet mot livsmedelsindustrin. Lyckeby producerar potatstärkelse och fiber till båda affärsområdena och har sina industrikunder inom pappers-, kemi- och byggindustrin.

Bakgrund

Företaget startade sin affärsmässiga verksamhet redan 1927 under namnet Sveriges Stärkelseproducenters Förening. Då gick 95 självständiga föreningar med egna stärkelsefabriker i södra Sverige samman.

Senare tillkom ännu fler och i slutet av 1940-talet var cirka 150 stärkelsefabriker anslutna. Efter omfattande rationaliseringar under framför allt 1950- och 1960-talen har många små fabriker ersatts av större.

I dag finns fyra stärkelsefabriker i Sverige och från att ha arbetat endast med råstärkelse utgör koncernen Sveriges Stärkelserproducenter en omfattande företagsgrupp med försäljning till livsmedels-, pappers-, kemi och byggindustrin. Marknaden finns i hela världen.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2022 (tkr)

2 518 432

Rörelseresultat 2022 (tkr)

168 398

Efter finansiella poster 2022 (tkr)

165 873

Medlemmar

600

Medlemstyp

Producenter

Jämställdhet

Anställda

511

Bransch

Stärkelsetillverkning

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward