Sveriges Stärkelseproducenter

Sveriges Stärkelseproducenter samlar den affärsdrivande verksamheten inom områdena Culinar och Lyckeby.

Koncernen, som har sitt huvudkontor i Kristianstad, omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har cirka 600 anställda. Sveriges Stärkelserproducenter ägs av cirka 800 lantbrukare i sydöstra Sverige.

Affärsområden

Culinar inriktar sin verksamhet mot livsmedelsindustrin. Lyckeby producerar potatstärkelse och fiber till båda affärsområdena och har sina industrikunder inom pappers-, kemi- och byggindustrin.

Bakgrund

Företaget startade sin affärsmässiga verksamhet redan 1927 under namnet Sveriges Stärkelseproducenters Förening. Då gick 95 självständiga föreningar med egna stärkelsefabriker i södra Sverige samman.

Senare tillkom ännu fler och i slutet av 1940-talet var cirka 150 stärkelsefabriker anslutna. Efter omfattande rationaliseringar under framför allt 1950- och 1960-talen har många små fabriker ersatts av större.

I dag finns fyra stärkelsefabriker i Sverige och från att ha arbetat endast med råstärkelse utgör koncernen Sveriges Stärkelserproducenter en omfattande företagsgrupp med försäljning till livsmedels-, pappers-, kemi och byggindustrin. Marknaden finns i hela världen.

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward