Lantbrukarnas Riksförbund

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna som totalt står för lite mer än 4 procent av Sveriges BNP.

LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Två typer av medlemmar

Den ena medlemsgruppen är drygt 140 000 individmedlemmar i 1 065 lokalavdelningar och 17 regionförbund över hela Sverige. Den andra gruppen består av 26 organisationsmedlemmar. Ekonomiska föreningar som till exempel Arla Foods, Lantmännen och Södra Skogsägarna.

Opinion för Sveriges bönder

LRF arbetar bland annat med att skapa positiv opinion för Sveriges bönders verksamhet och produkter, bygga upp kunskap hos medlemmar, förtroendevalda och anställda, erbjuda medlemmarna personlig service och genom egen affärsverksamhet på utvalda områden tillgodose efterfrågan på kvalitativa tjänster inom de gröna näringarna.

Unga bönder lobbar för framtiden

LRF har också en aktiv ungdomsverksamhet. LRF Ungdomen bildades 1990 och har i dag drygt 18 000 medlemmar i åldrarna 16 till 35 år. De påverkar framtidens jord- och skogsbruk och inspirerar fler att arbeta inom de gröna näringarna för att den svenska landsbygden ska vara en attraktiv plats även i framtiden.

Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.

Fakta och statistik

Nettoomsättning 2015 (tkr)

1 848 427

Rörelseresultat 2015 (tkr)

-48 345

Efter finansiella poster 2015 (tkr)

282 967

Medlemmar

148 580

Medlemstyp

Privatpersoner och företag

Jämställdhet

Anställda

1 718

Bransch

Jordbruk och livsmedel, skogsbruk

Vill du veta mer om kooperativt företagande?
Kooperativa biblioteket arrow_forward