We Effect

Fattigdomsbekämpning är ett långsiktigt, hållbart och förebyggande arbete. We Effect bekämpar fattigdom i 25 länder och fyra världsdelar.