Norra Skog får Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling 2020

Svensk Kooperation kan med glädje nu avslöja att vinnaren av det nyinstiftade priset för kooperativ utveckling är skogsägarföreningen Norra Skog. Det nya kooperativa företaget Norra Skog lyfter fram och stärker den kooperativa företagsformen på ett positivt sätt, med sikte på en inkluderande och jämställd skogsägarförening.

 

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling är ett nytt pris som instiftats för att uppmärksamma det kooperativa och ömsesidiga företagandet. Priset delas ut till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige. Svensk Kooperation vill genom priset uppmärksamma de initiativ som görs runt om i landet och utvecklar det kooperativa företagandet och utgör goda, inspirerande exempel.

Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling år 2020 går till det nya kooperativa företaget Norra Skog, som under våren 2020 bildats genom samgåendet mellan de båda skogsägarföreningarna Norrskog och Norra Skogsägarna.

– Det är inspirerande att ta del av Norra Skogs tillblivelse. Vid skapandet av den nya skogsägarföreningen har Norra Skog till fullo nyttjat den kooperativa företagsformens möjligheter. Den ökade kooperativa samverkan kommer vara till gagn för alla Norra Skogs 27 000 skogsföretagare, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Motiveringen är att den nya skogsägarföreningen ”Skogsägarna Norra Skog, ekonomisk förening” lyfter fram och stärker den kooperativa företagsformen på ett positivt sätt. I det nya företaget använder de sig av den unika möjligheten med investerande medlemmar som den nya lagen om ekonomiska föreningar skapat. Här har Norra Skog agerat banbrytande och med sina 27 000 skogsföretagare skapat förutsättningar för en inkluderande och jämställd skogsägarförening, där nära anhöriga kan ingå som familjemedlemmar och seniora medlemmar kan vara kvar i den ekonomiska föreningen.

Den kooperativa fusionsprocessen har förtjänstfullt letts av en gemensam styrgrupp bestående av Torgny Hardselius, Stig Högberg, Maria Broman, Charlotta Kristow, Pär Lärkeryd och Olov Söderström. Styrgruppen har, i samverkan med styrelserna i respektive förening, genom denna innovativa förändring lagt grunden för en ny modern skogsägarförening som lyfter fram och stärker den kooperativa företagsformen genom att bryta ny mark.

– Det känns verkligen hedersamt och roligt att vi på detta sätt blir uppmärksammade för det arbete som gjorts för att bilda Norra Skog. Ett nytt modernt kooperativt företag som står inför stora utmaningar men med stora möjligheter att bli till stor nytta för alla våra  medlemmar nu och i generationer framåt, säger Torgny Hardselius från styrgruppen och numera ordförande för Norra Skog.

styrgrupp

Norra Skogs styrgrupp. Från vänster: Olov Söderström, Torgny Hardselius, Maria Broman, Pär Lärkeryd, Charlotta Kristow och Stig Högberg

Norra Skog ägs av 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark i norra Sverige (landskapen Norrbotten, Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland). Föreningen har drygt 600 medarbetare inom skog, industri och administration och sysselsätter ytterligare lika många personer i skogsentreprenad och transporttjänster. År 2020 beräknas koncernen omsätta drygt fyra miljarder kronor.

alternate_emailFör mer information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se

Torgny Hardselius, ordförande Norra Skog
070-568 17 12
torgny.hardselius@norra.se