Villkor för kooperativt småföretagande

Ladda ner rapporten här.

 

Sverige behöver fler och växande kooperativa företag. Svensk Kooperation har tittat närmare på hur förutsättningarna ser ut för små och medelstora kooperativa företag när det gäller information, rådgivning, stöd och finansiering.

Undersökningens resultat presenteras i denna rapport, och den visar bland annat att 25 procent av de nyare kooperativa företagen i studien uppger att de haft svårt att få finansiering och 27 procent att de har upplevt motstånd eller hinder mot att driva verksamhet i kooperativ företagsform.

Det finns en stor okunskap om den kooperativa företagsformen, vilket är en börda som särskilt nya kooperativa företag får bära. Enligt undersökningen är erfarenheten att rådgivare (revisorer, jurist- eller ekonomikonsulter) och myndigheter inte kan eller vill ge information och råd förhållandevis vanlig bland de kooperativa företagen.

Svensk Kooperation presenterar i rapporten också konkreta förslag till politiker och beslutsfattare för att dagens och morgondagens kooperativa företag och entreprenörer ska få lika goda villkor som andra företag.