Vill du skriva en uppsats om den kooperativa företagsformen?

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige. För att inspirera fler studenter till att skriva uppsatser om den kooperativa och ömsesidiga företagsformen, har Svensk Kooperation nu tagit fram en idébank med förslag på ämnen att skriva om.

Idéerna som de kooperativa företagen grundar sig i ligger verkligen i tiden. Det handlar om att ta ansvar för samhället genom en långsiktig syn på lönsamhet och med hållbarhet i fokus. För dig som vill skriva en relevant och intressant uppsats är den kooperativa företagsformen med andra ord ett bra val av område.

Behöver du inspiration kring ett mer specifikt ämne inom ramen för den kooperativa företagsformen? I vår idébank tar vi upp förslag på ämnen inom områden som demokrati, ekonomi, hållbarhet, innovation, kommunikation och mångfald.

Här är några av de ämnen som finns med i idébanken:

  • – Hur ser hållbarhetsstyrningen ut i kooperativa företag?
  • – Hur arbetar kooperativa företag med innovation?
  • – Hur förhåller sig ungas värderingar till de kooperativa principerna?
  • – Jämställdhet inom kooperativa företag jämfört medbörsnoterade företag

Vill du ha fler förslag på ämnen till din nästa uppsats? Då rekommenderar vi dig att titta igenom Svensk Kooperations idébank. Förutom tips på ämnen, finns här även en lista på kooperativa och ömsesidiga företag med kontaktpersoner som gärna tar emot studenter som skriver uppsatsarbeten om just kooperation.

Vi hoppas att du genom vår idébank ska hitta ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat! Ta gärna kontakt med oss om du vill prata uppsatser med den kooperativa och ömsesidiga företagsformen i centrum.