Vi vill vara med och påverka och göra skillnad

Mojtaba Ghodsi är ansvarig för Public Affairs på Folksam. Nu ser han fram emot den fortsatta turnén till Sveriges kommuner.

Mojtaba Ghodsi vet hur man gör för att Folksams frågor ska bli intressanta för beslutsfattare. Han gillar att jobba i ett företag som har halva Sveriges befolkning som kunder.

»Varannan kommun har bebyggelse som skulle hotas vid skyfall som det i Malmö i höstas. Anslaget till klimatanpassningsåtgärder måste höjas redan i vårbudgeten.«

Citatet kommer från en artikel på DN Debatt från den 6 mars 2015. Det var bara början. Den ingår i en långsiktig plan och bakom den står Mojtaba Ghodsi, ansvarig för Public Affairs i Folksam. Hans uppgift är att styra och samordna företagets utåtriktade arbete gentemot opinionsbildare, myndigheter och politiker.

– Jag är inte expert på Folksams produkter utan på vem man ska träffa och hur. Det är ett roligt jobb i en viktig bransch med många frågor som är intressanta ur ett politiskt perspektiv. Jag tycker att det är extra kul att jobba i ett bolag som har halva Sveriges befolkning som kunder, säger han.

När det gäller effekterna av klimatförändringar är Folksam första försäkringsbolag på bollen. Hela branschen har ett gemensamt intresse av att förebygga naturskador på liv och egendom, men det är ingen slump att just Folksam tagit initiativ till ökade samhällsresurser och effektivare ansvarsfördelning.

– Eftersom våra kunder är våra ägare så utgår vi från deras behov. Vi vet att översvämningshot och andra naturskador är en viktig fråga för dem, säger Mojtaba Ghodsi.

I dag kostar de naturrelaterade skadorna försäkringsbolagen 1,6 miljarder kronor per år. Därutöver tillkommer kostnader som bärs av kommunerna och de individer som drabbas. Den kostnaden kommer att mångdubblas när vädret blir mer extremt.

– Vi märker att den typen av skador på våra kunders hem ökar. Därför har vi börjat titta på vad vi kan göra åt detta, hur vi kan hjälpa våra kunder. Under höstens skyfall i Malmö till exempel, fick folk sina källarförråd förstörda med allt vad det innebär av förluster – inte bara i ekonomiska värden utan också foton och annat med affektionsvärde, säger Mojtaba Ghodsi.

Hans fokus just nu är en enkät där Folksam frågade Sveriges kommuner hur de förbereder sig för extremväder.

– Vi har bland annat frågat om det finns någon beredskapsplan, vem som har ansvar för vad, vad de har gjort för att förebygga skador. Tyvärr var resultatet nedslående. Bara tre procent av kommunerna svarade att de hade gjort tillräckligt för att undvika översvämningar som följer i spåren av höga vattenflöden och häftiga regn, säger han.

Ett led i det arbetet är att öka lokalpolitikernas kunskap och engagemang när det gäller att förebygga naturrelaterade skador.

– Nu ska vi ut på turné till ett 15-tal kommuner i landet. Nästa turné blir det några andra av Sveriges 290 kommuner som får besök, säger han med ett vinnande leende.

Inför turnén har Folksam samarbetet med bland andra SMHI för att kunna samla och analysera data som visar hur klimatförändringar och extremväder kommer att slå mot olika delar av landet.

Förutom SMHI har en rad andra myndigheter ansvar för att förebygga och hantera naturskador: Exempelvis Naturvårdsverket, länsstyrelserna och MSB, (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

– Vi har sett att det finns otydlig ansvarsfördelning för klimatanpassningsåtgärder mellan berörda myndigheter och att kommunerna inte har resurserna. Vår slutsats är att det behövs ökade anslag och klarhet kring ansvaret. Vilka myndigheter är berörda, var går gränsen för olika ansvarsområden och aktörer?

Målet med Sverigeturnén och allt annat arbete kopplat till naturrelaterade skador, är ansvarsfördelningen ska klarna och skyddet förstärkas. Vilken fråga som då står högst på dagordningen för Mojtaba Ghodsi får framtiden utvisa, men att det kan bli något som rör tjänstepensioner och sjukförsäkringar är ingen vild gissning. Det är stora affärsområden för Folksam och bolaget måste hela tiden anpassa sig till politiska beslut.

– Vi tittar bland annat på hur vi kan bidra till diskussionen om långsiktigt sparande som behövs för att vi ska ha en god levnadsstandard när vi till exempel går i pension. Vi jobbar också mycket med att utveckla regelverken för tjänstepensionsföretag på ett sätt som gynnar svenska tjänstepensioner och bidrar till långsiktiga och hållbara investeringar, säger Mojtaba Ghodsi.

– Inom Folksam är vi engagerade i det som berör våra kunder. Det handlar om många frågor med koppling till Sveriges framtid och det är spännande. Vi vill vara med och påverka och göra skillnad.

infoOm Folksam

Folksam är ett ömsesidigt företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande till kunder i Sverige. Företaget har ett 30-tal kontor spridda över landet och försäkrar varannan person, vartannat hem och var fjärde bil i Sverige.

Läs mer om Folksam.