Vi ska vända svensk livsmedelsproduktion

Vi ska bland annat bli mycket duktigare på att hitta former för samverkan med skolor och universitet, säger Anders Källström, vd på LRF.

Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

Projektet Svensk Kooperation har högsta prioritet i Lantbrukarnas Riksförbund. För vd Anders Källström går det hand i hand med LRF:s satsning på en ny, grön tillväxtpolitik för lantbruk och livsmedelsproduktion i Sverige.

– Jag ser fram emot vår aktiva medverkan i Svensk Kooperation, det är en del av byggandet av det gröna näringslivet. Vi är glada över att konsumentkooperationen vill ha oss med, säger Anders Källström, vd och koncernchef i LRF, Lantbrukarnas Riksförbund.

– Vi glömmer bort vad vi byggt upp tillsammans i det här landet och vilken otroligt viktig roll kooperationen spelat för samhällsutvecklingen.

Anders Källström är en stor man med tydliga åsikter, starka känslor och rejäla nävar. Hans drivkrafter tycks vara lika delar kärlek och vrede.

Kärleken till jorden har fört honom till toppositionen som ledare för Sveriges bönder och mer därtill. Koncernen består av moderbolaget och sju dotterbolag med 2 500 anställda och en omsättning på drygt 3,2 miljarder. Ägare till hela härligheten är LRF:s medlemmar, omkring 170 000 i hela landet.

– Jag skulle bli bonde var det tänkt men nu blev det inte så, säger Anders Källström och ser ändå ganska nöjd ut.

Vreden daterar sig till kommunens expropriering av åkermarken som hörde till fädernegården i Sund, Domsjö. Det skulle byggas bostäder på marken.

– Tjugo år senare, en vecka innan far dog, blev det klart att vi fick köpa tillbaka nästan all mark. Sedan dess har vi utökat ännu mer, så ironiskt nog är gården större nu än den var innan exproprieringen. Där känner jag igen mig i Selma Lagerlöf, en stark drivkraft för henne var att kunna köpa tillbaka Mårbacka som föräldrarna fick gå ifrån när de kom på obestånd.

Anders Källström är inte bara bondson och direktör. Han är också utbildad byggnadssnickare och har en fil kand i kommunikationsvetenskap från Mittuniversitetet. Han har varit kommunalråd i Ö-vik samt vd i både kommunikationsföretaget Mittinfo och Allehanda Media Ångermanland som ger ut Örnsköldsviks Allehanda.

– Världens mest lästa lokaltidning, säger han och burrar upp fjädrarna lite extra. Ingen tidning i Sverige har haft högre hushållstäckning – nära 92 procent.

Huvudkontoret i LRF-imperiet ser faktiskt ut som en tidningsredaktion och högsta chefen har ståbordet närmast korridoren, inget glassigt hörnrum. Anders Källström har roligt på jobbet men han är helt klart bekymrad över läget på landsbygden.

– Även där det finns vinnare ser det väldigt annorlunda ut idag. Det är inte som när bruken och jordbruken blomstrade. I Husum till exempel finns en fabrik som hade 2 000 anställda 1996, idag har de dragit ner till fem-sexhundra.

Som nytillträdd vd var han med och drog upp riktlinjerna för LRF:s strategi för hur Sveriges livsmedelsproduktion ska uppdateras.

– Vi ska vända svensk livsmedelsproduktion och det är en enorm förflyttning. För första gången på 25 år ska regering och riksdag forma en tillväxtpolitik för lantbruket. Den nya strategin förutsätter att en kraftsamling, menar han.

– Svenska jord- och skogsbruk har blivit rejält förgrenade sedan avregleringen av lantbruket. Nu försöker vi profilera LRF som den självklara paraplyorganisationen för alla inom dessa näringar. Vi måste samla oss om vi ska kunna ta en position i näringslivet i Sverige och vända utvecklingen. Vi har ett ansvar att försöka hitta former för detta och organisera oss och där kommer kooperationen in, säger Anders Källström.

Projektet svensk kooperation är nu ett prioriterat område i LRF:s interna arbete. Man har bland annat inrättat en ny chefstjänst för kooperativ utveckling.

– Vi kommer att inventera de områden där vi kan verka tillsammans och ta fram en handlingsplan för 2016–2018.

En viktig del i det utåtriktade påverkansarbetet handlar om att sprida kunskap om den kooperativa företagsformen på alla utbildningsnivåer.

– Ska det bli något måste vi jobba med det, det handlar bland annat om utbildning och idéutveckling. Vi ska bland annat bli mycket duktigare på att hitta former för samverkan med skolor och universitet.

Anders Källström hör till dem som ser fram emot en moderniserad lagstiftning för företagsformen ekonomisk förening.

– Behovet av kapital har varit en hämsko för kooperationen, och vi hoppas att en ny lagstiftning som är mer anpassad för vår tid. Det är världens mest utbredda företagsform, den passar bra för enskilda företagare som vill komma samman. Vi försöker lyfta de kooperativa företag som vi har i vår företagsfamilj.

Som affärskoncern är LRF inne i en stark förändring där digitaliseringen påverkar bland annat LRF Media, Sveriges tredje största förlag som ger ut ett stort antal titlar förutom flaggskeppet tidningen Land.

– Media håller på att utvecklas till en helt annan bransch. Statiska modeller och teorier om masskommunikation gäller inte längre. Allting håller på att luckras upp fullständigt, den här individualiseringen skapar helt nya förutsättningar.

Anders Källström återkommer ofta till att den som har möjligheter att förändra också har ett ansvar att göra det. Under en resa i Kenya år 2014 besökte han provinsen Ndivisi där lantbrukarna fått medlemslån av Luchendi Saving and Credit Cooperative, de flesta kvinnor.

– Jag berättade för dem om min farmors och farfars värld och vad deras arbete har betytt för fyra generationer. De insåg tidigt vikten av att samarbeta med andra för att nå större syften. De hade en idé om att det skulle kunna leda till något bättre, fast de visste lika lite som vi om framtiden.

– Min farfar köpte en insats i Ångermanlands lantmän år 1928 för 250 kronor, en hisnande summa då. Farmor satte in 10 kronor i Jordbrukskassan som senare blev Föreningsbanken. Det var en tidig form för finansiering i små sammanhang, en motsvarighet till de kenyanska småbrukarnas sparlån. Insatsbevisen finns kvar hemma på gården.

När Anders Källström en dag sätter sig ner på verandan i Sund och tänker tillbaka på vad han åstadkommit, då vill han se att det hände något väsentligt under hans tid i LRF.

– Jag vill kunna se att vi fört svensk livsmedelsproduktion framåt. Det är spännande att få vara med om denna omvälvning. Det mesta här i världen blir faktiskt bättre.