Valberedningen – strategi och hantverk

Valberedningen har en helt kritisk roll för att säkra de kooperativa och ömsesidiga företagens förmåga till ägarstyrning. Svensk Kooperation inbjuder därför till en gemensam kvalificerad utbildning för valberedningar på central nivå inom kooperativa och ömsesidiga företag.

Hämta pdf