Valberedningen – strategi och hantverk

Ett kvalificerat program för valberedningar inom kooperativa och ömsesidiga företag.

Valberedningen har en helt kritisk roll för att säkra de kooperativa och ömsesidiga företagens förmåga till ägarstyrning. Svensk Kooperation inbjuder därför till en gemensam kvalificerad utbildning för valberedningar på central nivå inom kooperativa och ömsesidiga företag.

Syfte och fokus

Syftet med dagarna är att åstadkomma ett kvalificerat och systematiskt erfarenhetsutbyte mellan deltagande valberedningar som bidrar till ett utvecklat valberedningsarbete.

Dagarna kommer att bli intensiva och innehålla såväl kvalificerat erfarenhetsutbyte, teoretiska inspel, som praktisk arbetsmetodik för valberedningsarbetet. Fem områden kommer att stå i fokus för dagarna:

– Våra styrelser: Hur ser de ut? Ambitioner framåt?

– Vad händer i styrelserummet?: Hur skaffar vi kunskap om vad som händer i styrelserummet?

– Vårt uppdrag: Valberedningens syfte och uppdrag. Hur påverkar vår associationsform (en kooperativt ägd medlemsförening eller ett ömsesidigt försäkringsbolag) valberedningens arbete? Hur jobbar vi för ökad mångfald och inkludering i styrelserna?

– Mål och resultat: Vad är ett bra resultat för valberedningens arbete? Hur realiserar vi våra ambitioner och målsättningar?

– Valberedningens arbetsprocess: Valberedningens huvudsakliga arbetsprocesser under ett år – hur kan det utvecklas och vässas? Hur hittar vi och utvärderar kandidater?

Som en förberedelse inför utbildningen genomförs intervjuer med ordförande i respektive deltagande valberedning samt en analys av respektive valberedning, företag och styrelse.

Information och anmälan

För program under 2022

För att stärka hemtagning av programmet, bör minst två personer delta från varje valberedning. Vi ser gärna att valberedningen deltar i sin helhet.

date_rangeProgramdatum

26-27 september 2022

location_onPlats

Programmet genomförs som internat på Sånga Säby hotell&konferens, på Ekerö utanför Stockholm.

account_balance_walletProgramavgift

25 000 kronor exkl. moms per deltagande valberedning. Inkluderar analys och jämförelser för respektive valberedning i förhållande till övriga valberedningar som deltar i programmet.

Fakturering sker 30 dagar innan programstarten. Resa, kost och logi ingår inte i programavgiften, utan tillkommer (kost och logi betalas på plats eller faktureras).

editAnmälan

Anmälan görs direkt i formuläret nedan, eller via info@svenskkooperation.se.

 

Anmälan

mailVill du veta mer?

Kontakta