Valberedningen — Strategi och hantverk

Ett kvalificerat program för valberedningar inom kooperativa och ömsesidiga företag

Valberedningen har en helt kritisk roll för att säkra de kooperativa och ömsesidiga företagens förmåga till ägarstyrning. Svensk Kooperation inbjuder därför till en gemensam kvalificerad utbildning för valberedningar på central nivå inom kooperativa och ömsesidiga företag.

24-25 september 2019

Start klockan 12.00, med gemensam lunch, den 24 september 2019. Avslut klockan 16.00 den 25 september.

Den avslutande eftermiddagen används för hemtagning av kunskaper och utvecklingsarbete för respektive valberedning. Programmet genomförs på Högberga Gård Hotell & Konferens AB, Grindstigen 5–6, på Lidingö utanför Stockholm.

Syfte och fokus

Syftet med dagarna är att åstadkomma ett kvalificerat och systematiskt erfarenhetsutbyte mellan deltagande valberedningar som bidrar till ett utvecklat valberedningsarbete.

Dagarna kommer att bli intensiva och innehålla såväl kvalificerat erfarenhets- utbyte, teoretiska inspel, som praktisk arbetsmetodik för valberedningsarbetet. Fem områden kommer att stå i fokus för dagarna:

 • Våra styrelser: Hur ser de ut?Ambitioner framåt?
 • Vad händer i styrelserummet? Hur skaffar vi kunskap om vad som händer i styrelserummet?
 • Vårt uppdrag: Valberedningens syfte och uppdrag. Hur påverkar vår associationsform (en kooperativt ägd medlemsförening eller ett ömsesidigt försäkringsbolag) valberedningens arbete?
 • Mål och resultat: Vad är ett bra resultat för valberedningensarbete? Hur realiserar vi våra ambitioner och målsättningar?
 • Valberedningens arbetsprocess: Valberedningens huvudsakliga arbetsprocesser under ett år — hur kan de utvecklas och vässas? Hur hittar vi och utvärderar kandidater?
 • Som en förberedelse inför utbildningen genomförs intervjuer med ordförande i respektive deltagande valberedning samt en analys av respektive valberedning, företag och styrelse.

Program

Den 24 september 2019

12:00 Gemensam lunch
13:00 Introduktion

 • Fakta om våra företag och styrelser.
 • Hur skaffar vi kunskap om vad som händer i styrelserummet? Valberedningens uppdrag.
 • Exempel på hur valberedningar arbetar i andra ”sfärer”.

19:30 Gemensam middag

Den 25 september 2019

08:30 Vad är ett bra resultat för valberedningens arbete? Jämförelser: Plan och struktur för arbetet; Hantverket Summering
12:00 Lunch

 • Möte i respektive valberedning.
 • Summering och hemtagning.
 • Förslag till steg för en utvecklad valberedningsprocess i vår verksamhet.

16:00 Avslutning


Information och anmälan

Valberedningen — Strategi och hantverk

Programdatum

Den 24–25 september 2019

Plats

Programmet genomförs på Högberga Gård Hotell & Konferens AB, Grindstigen 5–6, på Lidingö utanför Stockholm.

Programavgift

20 000 kronor exklusive moms per deltagande valberedning. Detta inkluderar analys och jämförelser för respektive valberedning i förhållande till övriga valberedningar som deltar i programmet.

För att stärka hemtagning av programmet, bör minst två personer delta från varje valberedning. Vi ser gärna att valberedningen deltar i sin helhet.

Fakturering sker 30 dagar innan programstarten. Resa, kost och logi ingår inte i programavgiften, utan tillkommer (kost och logi betalas på plats eller faktureras).

editAnmälan

Anmäl dig till Kerstin Granelund, kerstin.granelund@svenskkooperation.se senast den 28 juni 2019.

mailVill du veta mer?

Kontakta