Vägen ut! kooperativen skapar jobb och gör skillnad

På Vägen ut! kooperativen jackar den kooperativa företagsformen väl in i det sociala arbetet med att få ut fler i arbetslivet. Enligt vd Gunilla Klingensjö känns det naturligt att arbeta med delaktighet och de kooperativa principerna då det rimmar väl med att stärka människor och deras förmåga.

Från bidragstagare till företagare

Vägen ut! kooperativen är Sveriges största franchiseföretag inom ASF (Arbetsintegrerande Sociala Företag) med 11 kooperativa företag som ägs av cirka 30 anställda. Företagen säljer miljövänliga produkter och tjänster inom olika branscher samtidigt som de skapar arbetstillfällen för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden. 

– 95 procent av våra anställda har tagit steget från att vara långt från arbetsmarknaden till att landa ett jobb. Efter tre år som anställd har man möjlighet att bli medlem/ägare i det kooperativ man arbetar i. På så sätt driver vi företaget vidare. Man går från bidragstagare till företagare helt enkelt, berättar Gunilla Klingensjö, vd för Vägen ut! kooperativen.

Grundades i en vilja att skapa förändring

Historien om Vägen ut! kooperativen började tidigt 2000-tal hos en grupp individer med erfarenhet från Kriminalvården, både från in- och utsidan. Alla hade en gemensam vilja – att skapa förändring. Både för sig själva och för andra individer med erfarenhet av missbruk och brott, särskilt kvinnor med barn. 

Det som har växt till det som är Vägen ut! idag började med idén att skapa något eget, med egen förmåga. Första steget var att vända sig till Coompanion för att starta kooperativ. Därefter växte de arbetsintegrerade kooperativen fram och resten är historia.

Så varför kooperation? Eftersom Vägen ut! arbetar med att få personer att ta makt över sina liv så var det naturliga sättet att driva företag att man gör det tillsammans, menar Gunilla.

– Jag tror att det bästa sättet att få engagemang och faktiskt göra affärer är att göra det tillsammans. Därför är den kooperativa företagsformen den bästa. De kooperativa principerna stämmer dessutom överens med vår värdegrund som handlar om bland annat egenmakt i praktiken, socialt företagande i kooperativ form, vilja till förändring samt vårt barnperspektiv, säger hon.

Stort fokus på att skapa ett socialt hållbart samhälle

Då Vägen ut! kooperativets alla medlemmar också är anställda, ökar delaktigheten i verksamheten. Medlemmarnas mål och visioner kommer från de anställda själva. Det gör också att alla vet vad man vill uppnå och på så sätt kan man hålla fokus, menar Gunilla.

– Vi har ett starkt fokus på att skapa ett socialt hållbart samhälle, och jobbar med hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Våra kooperativ återinvesterar dessutom all vinst för att kunna göra mer skillnad på riktigt genom att anställa fler och arbeta långsiktigt. Att vi gör det tillsammans gör det ännu bättre! säger hon.

Ett socialt hållbart och kooperativt företagande är framtiden

Fler företag bör drivas kooperativt i takt med att allt fler personer vill arbeta i företag där det finns ett starkt engagemang och hållbart perspektiv. Det tror Gunilla på vad gäller framtiden för kooperationen och dess möjligheter.

– Att få medarbetarna att vilja arbeta långsiktigt, hållbart och dessutom veta vad man vill med företagande borde tilltala väldigt många. Jag tror starkt på både ett socialt hållbart och kooperativt företagande och jag tror det bästa är att kombinera dessa.