Utdelning från kooperativa ekonomiska föreningar

Läs uppsatsen ”Utdelning från kooperativa ekonomiska föreningar” här

 

Simon Månsson är vinnaren Svensk Kooperations uppsatstävling 2021. Uppsatsen är en undersökning av de föreningsrättsliga regelverken och rätten att göra avdrag för lämnad utdelning, som har varit Simons examensarbete på juristprogrammet vid Lunds universitet. I uppsatsen klargörs vad som juridiskt gäller för ekonomiska föreningar ur ett skatterättsligt perspektiv. Uppsatsen fokuserar på hur kooperativa företag kan ge utdelning till sina medlemmar, och vill klargöra regelverken och bestämmelserna på området.