Stora brister i utbildningsväsendet gör att Sverige riskerar att hamna på efterkälken

En ny rapport från Svensk Kooperation visar att det inom alla nivåer av utbildningsväsendet finns en väldigt tydlig obalans, där utbildningar helt missar de kooperativa och ömsesidiga företagen, trots att dessa utgör en stabil och långsiktig kärna i det svenska näringslivet.

– De kooperativa och ömsesidiga företagen är en betydande del av arbetsmarknaden och samhällsekonomin i Sverige. Kooperativ är dessutom en lämplig företagsform för nya, snabbväxande företag. Detta måste avspeglas inom utbildningsväsendet. Kunskap om kooperation och ömsesidiga företag bör bli självklara inslag i både gymnasieskolan och inom akademisk utbildning, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Undervisning om kooperativa och ömsesidiga företag obefintlig

Rapporten Var finns kooperationen i utbildningar? analyserar ämnesbeskrivningar och kursplaner för grundskolan, gymnasiet och högskolor och universitet. Resultatet visar att undervisning om kooperativa och ömsesidiga företag idag är obefintlig inom hela utbildningsväsendet.

Rapportförfattaren har gått igenom kursplaner för 271 kurser inom företagsekonomi, juridik och statsvetenskap vid Göteborgs, Jönköpings, Lunds, Stockholms, Umeås, Uppsalas universitet samt Linnéuniversitet och Handelshögskolan i Stockholm. Inte i någon kurs finns inslag om kooperativa och ömsesidiga företag, ekonomiska föreningar eller personalägda företag. Inslag om aktiebolag är däremot dominerande och utgör en röd tråd i flera kurser inom juridik och företagsekonomi.

Sverige efter internationellt

– Det är synd att utbildningarna missar den kooperativa företagsformen och gör aktiebolag till allenarådande norm för företagande. Bristen på kunskap gör att Sverige riskerar att hamna på efterkälken i en internationell rörelse som allt mer efterfrågar värderingsdrivna företag med andra ägarformer, säger Mats Wingborg, som skrivit rapporten på uppdrag av Svensk Kooperation.

Om Svensk Kooperation

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av det svenska näringslivet och har tillsammans en årlig omsättning på 400 miljarder kronor och mer än 100 000 anställda. Framgångsrika stora kooperativa företag finns i många olika delar av näringslivet som boende, lantbruk, försäkring, bank, detaljhandel och skog.


alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se