Har du skrivit årets kooperativa uppsats?

Då ska du anmäla dig till Svensk Kooperations nya uppsatstävling. Vår kooperativa uppsatstävling är öppen för alla studenter vid Sveriges högskolor och universitet.

vinst

Priset delades ut för första gången år 2021. Med priset vill Svensk Kooperation bjuda in fler studenter att studera och fördjupa sig inom den kooperativa och ömsesidiga företagsformen i sina kandidat-, magister- och master- uppsatser.

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige, de 100 största har tillsammans 100 000 anställda och en omsättning på närmare 500 miljarder kronor. Varje år startas det också över 400 nya kooperativa företag över hela landet, inom många olika branscher. De kooperativa idéerna ligger i tiden. Med grundvärden som långsiktig lönsamhet, hållbarhet och samhällsansvar är företagsformen mer aktuell än någonsin.

Vilka uppsatser kan delta i vår uppsatstävling?

Kooperation som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv, exempelvis företagsekonomi, juridik, national- ekonomi, sociologi, samhällsvetenskap, kommunikation och internationella utvecklingsfrågor.

För att delta i tävlingen ska uppsatserna ingå i examen vid en svensk högskola eller universitet, vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Uppsatserna för år 2022 ska vara godkända under perioden 1 september 2021 – 31 augusti 2022. Uppsatserna kan vara skrivna på svenska eller engelska.

Den bästa kooperativa uppsatsen belönas med ett pris på 25 000 kronor.


Kriterier uppsatstävling

Kriterier

• Akademisk kvalitet
• Relevans och tillämplighet för kooperativa och ömsesidiga företag
• Originalitet, nytänkande och bidrag till kunskapsutveckling


Nominering av uppsatser

Nominering av uppsatser kan göras av uppsatsförfattaren själv eller av någon annan. Uppsatserna skickas till
petra.pilawa@svenskkooperation.se.

Uppsatsförfattarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt institution ska finnas med i det inskickade bidraget.

Svensk Kooperation förbehåller sig rätten att använda insända bidrag för eget bruk.

info Deadline för 2022 års uppsatstävling är 15 september 2022.


Inspiration till vår uppsatstävling

Söker du information och fakta om kooperation till din uppsats? Kika in på Svensk Kooperations Kooperativa akademi för att inspireras!

Om du vill se vår inbjudan till uppsatstävlingen i pdf, kan du göra det här.