Unga nyfikna på kooperation

En Sifo-undersökning visar att en klar majoritet av svenskarna har en positiv inställning till kooperativa företag. Undersökningen visar också att unga vill lära sig mer om det kooperativa företagandet.

Den kooperativa företagsformen väcker intresse bland svenskar, inte minst bland ungdomar i ålder 18-29 år. Unga kan mindre om kooperation och vill lära sig mer. Hela 60 procent av alla unga vill veta mer om kooperativa företag. Det visar en undersökning som gjorts av Kantar Public i Sifo-panelen på uppdrag av Svensk Kooperation.

– Det är glädjande att se att unga personer är så intresserade av kooperation. Den kooperativa företagsformen med sitt fokus på långsiktighet, hållbarhet och ansvarstagande passar perfekt i både dagens och morgondagens näringsliv. Det är viktigt att utbildningsväsendet tar sitt ansvar och utbildar om den kooperativa företagsformen, eftersom intresset är stort och kunskapen låg hos unga, säger Anders Dahlquist-Sjöberg, ordförande i Svensk Kooperation.

Undersökningen visar också att den allmänna inställningen till kooperativa företag är positiv. 55 procent är positivt inställda till kooperativa företag och endast 9 procent har en negativ inställning.

Kunskap och intresse ökar över tid

Generellt sett är kunskapen om kooperativa företag låg, men en jämförelse med en likadan undersökning från 2017 visar att kunskapen ökat över tid. Den kooperativa företagsformen väcker också alltmer intresse – fler personer är nyfikna på vad det innebär att vara medlem i ett kooperativt företag idag jämfört med år 2017.

Studien genomfördes med 2000 personer i december 2021 som svarat i Kantar Publics Sifo-panel. Webbpanelen är ett slumpmässigt, riksrepresentativt urval av boende i Sverige i åldrarna 18-79 år. Jämförelser görs med en likadan undersökning som genomfördes år 2017.

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till denna partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Fremia. Svensk Kooperation bidrar med kunskap om kooperationen, påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor och potential.

Om Svensk Kooperation

alternate_emailFör intervjuer och press, kontakta:

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se