Tre finalister korade i årets kooperativa uppsatstävling

Tre uppsatser har nu chansen att vinna tävlingen ”Årets kooperativa uppsats”! Efter Svensk Kooperations lansering av tävlingen tidigare i år har många spännande uppsatser om kooperation ur olika perspektiv nominerats. Nu har juryn utsett de tre allra bästa bidragen som därmed är i final i tävlingen. 

Det nyinstiftade uppsatspriset syftar till att uppmärksamma och bjuda in fler studenter att fördjupa sig inom de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna. Tävlingen vänder sig till dig som är student på högskola eller universitet och skriver uppsats med kooperation som forskningsfråga. Förutom äran tilldelas vinnaren även 25 000 kronor. 

Nu är alltså de tre finalisterna korade av Svensk Kooperations jury. Vem som slutligen vinner tävlingen kommuniceras den 9 december 2021.  Uppsatserna i final är:

Separatism and Cooperation. Democratic participation, asset-building and narrative representations in The Women’s Cooperative Society Swedish Homes, 1904-1916, masteruppsats i ekonomisk historia vid Stockholms universitet av Anders Jacobson.

Utdelning från kooperativa ekonomiska föreningar. En undersökning av de föreningsrättsliga regelverken och rätten att göra avdrag för lämnad utdelning, examensarbete på juristprogrammet vid Lunds universitet av Simon Månsson.

Doing Business in the Doughnut: The sustainability of worker co-operatives, examensarbete i Hållbar utveckling vid SLU och Uppsala universitet av Andreea Preluca.

De tre uppsatserna finns inom helt olika akademiska ämnen och har vitt skilda forskningsfrågor. Tillsammans visar de på bredden av kooperation som forskningsområde och demonstrerar hur viktig kooperation är inom olika delar av samhället.

Om finalisterna

Uppsatsen ”Separatism and Cooperation. Democratic participation, asset-building and narrative representations in The Women’s Cooperative Society Swedish Homes, 1904-1916” av Anders Jacobson undersöker det kooperativa företaget Svenska Hem som var verksamt under början av 1900-talet. Uppsatsen är såväl en historisk beskrivning av företaget som en analys av hur kvinnorna använde den kooperativa företagsformen separatistiskt för att skapa en rörelse för ökad demokrati, större utrymme för kvinnor och även utmanade bilden av kvinnors roll i samhället.

Simon Månssons uppsats ”Utdelning från kooperativa ekonomiska föreningar. En undersökning av de föreningsrättsliga regelverken och rätten att göra avdrag för lämnad utdelning” klargör vad som juridiskt gäller för ekonomiska föreningar ur ett skatterättsligt perspektiv. Uppsatsen fokuserar på hur kooperativa företag kan ge utdelning till sina medlemmar,och vill klargöra regelverken och bestämmelserna på området.

”Doing Business in the Doughnut: The sustainability of worker co-operatives” av Andreea Preluca undersöker hur arbetstagarkooperativ, kooperativa företag där arbetstagarna äger och driver företaget, kan bidra till en mer hållbar utveckling. I uppsatsen undersöks sex arbetstagarkooperativ i Storbritannien som fallstudier. Analysen av fallstudierna visar att denna typ av kooperativa företag kan bidra till ett hållbart samhälle, och att de bidrar till alla tre dimensionerna av hållbarhet (socialt, ekonomiskt och miljömässigt). 

Om ”Årets kooperativa uppsats”

Priset ”Årets kooperativa uppsats” delas ut för allra första gången 2021. Priset är en del av Svensk Kooperations långsiktiga satsning som riktar sig till studenter vid högskolor och universitet, för att uppmuntra fler studenter att studera kooperation och ömsesidighet och i förlängningen bidra till mer forskning och undervisning om kooperation. 

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige har tillsammans 100 000 anställda och en omsättning på närmare 500 miljarder kronor. Varje år startas också 400 nya kooperativa företag över hela landet, inom många olika branscher. Trots detta finns det en stor okunskap om den kooperativa och ömsesidiga företagsformen. Detta vill Svensk Kooperation ändra på. Här har studenter, lärare och forskare vid högskolor och universitet en viktig roll i förändringen. 

Även om tävlingen för årets kooperativa uppsats nu är stängd, kan du redan nu nominera till nästa års tävling. Nominering av uppsatser kan göras av uppsatsförfattaren själv eller av någon annan, senast den 15 september 2022. För att delta i tävlingen för år 2022 ska uppsatserna ingå i examen vid en svensk högskola eller universitet, vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Uppsatserna ska vara godkända under perioden 1 september 2021 – 31 augusti 2022. Läs mer om uppsatstävlingen här.