Thomas får den europeiska kooperationen att växa

Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

Lantbrukare, jägare, ekonom, politiker. Det verkar vara en perfekt mix av kunskaper och egenskaper för att utveckla kooperationens styrkor inom hela EU-området. Thomas Magnusson från Växjö är ordförande för COGECA; intresseorganisationen för lantbrukskooperativa företag på EU-nivå. Svenska modellen för bondekooperation skördar framgångar även internationellt.

Thomas Magnusson har rötterna stabilt förankrade som kooperativ lantbrukare i kropp och själ. Han växte upp på familjegården Rinkaby Brunnsgård utanför Växjö. Farfar inledde den kooperativa eran i familjen redan på 1930-talet och var pionjär i Kronobergs Läns Slakteriförening. Thomas bor kvar på gården som nu drivs av sonen Andreas.

Men 6-7 dagar per månad är Thomas Magnusson sedan tio år aktiv i maktens korridorer i Bryssel, och gör mycket resor runt i Europa för att kunna agera ute i verkligheten. LRF är svensk medlemsorganisation i COGECA, och Thomas är representant för LRF och var vice ordförande i COGECA i tre år innan han blev ordförande. Organisationen har 35 medlemsorganisationer som representerar 22 000 kooperativa livsmedelsföretag med över 600 000 anställda.

– Vi har många viktiga frågor att utveckla. Ett hållbart jordbruk är helt nödvändigt för att klara de utmaningar vi har framför oss. En sådan sak är att konsumenternas kostnader för mat aldrig varit så låga. Idag lägger vi 12 procent av disponibla inkomsten på mat och 35 procent på boende. Före EU-inträdet var siffrorna helt omvända. Kortsiktigt bra för konsumenterna kan man tycka. Men helt ohållbart på längre sikt, och det är ju så vi måste tänka, slår Thomas Magnusson fast.

– Vi jobbar i COGECA för att öka bondens roll i värdekedjan. Nu är positionen svag, även om det är något bättre i Nordeuropa så är det betydligt sämre i Östeuropa.

Thomas ger ett exempel från Tjeckien där potatisodlare när det väl var dags för leverans mötts av beskedet att köparen inte ville ha den överenskomna skörden. Näst intill katastrof förstås, och här jobbar Thomas Magnusson för att stärka bondens slagstyrka med avtal och kontrakt.

– Bonden har allt mindre roll av det slutgiltiga värdet – och så har det varit alltför länge, ända sen andra världskriget, säger han.

I december kommer en ny EU-lag som syftar till att stärka bondens roll, och att denne ska ha betalt för sitt jobb och inte kvävas av orättvis handel. Lagen är verklighet och har beslutats inom såväl EU:s ministerråd som parlament. Ännu en fjäder i hatten för Thomas Magnusson.

– Detta är inte ett stort problem i Sverige – men det är viktigt för bönderna inom hela EU-området att dessa regler finns och följs. En påminnelse om att ”vi finns – och vi ser er” för att se till att varje bondes roll stärks – med långsiktig överlevnad som följd, slår Thomas Magnusson fast.

Tre nycklar ger oss alla framtid

Han har tre nyckelbegrepp för hur jordbruket ska bli en stark långsiktig aktör, som på rätt sätt förser jorden befolkning med mat. Dessa är djurens välfärd, matens ursprung samt hållbarhet som då innefattar den så viktiga miljöfaktorn.

– Dessa faktorer gör att maten på slutkonsumentens bord förvisso blir dyrare. På kort sikt. Men det är helt nödvändiga faktorer för långsiktig överlevnad för oss alla. Sverige har gått i täten, och exempelvis Lantmännen har belönats med utmärkelser. Jag märker nu att allt fler länder som Frankrike följer med.

En utmaning att få konsumenterna att inse nödvändigheten i detta, men Thomas säger att det är nödvändigt och kommer att lyckas. Detta ger lönsamhet för bönderna som därmed kan fortsätta utveckla långsiktig överlevnad för oss alla.

Kooperativ ger styrka

– Här har kooperativet en viktig roll. Genom att ägas och drivas av medlemmarna används vinsten på ett mer framåtsträvande sätt än för vanliga börsbolag. Verksamheten ska givetvis ge vinst, som sen används för att utveckla verksamheten. Därefter går det som blir över till delägarna. Vi har samma krav på kapitaleffektivitet som börsbolag. Men hos oss används inte vinsten för kortsiktigt maximera aktieutdelningen som det är för börsbolag, utan för att ge livskraft på lång sikt. Så blir kooperationens makt och vikt ännu större. Ett sätt att driva som är optimalt.

– Tillväxten inom kooperationen får gärna vara större. Men det finns en tröskel. Jag tror att begreppet ”kooperation” här och internationellt i alltför mångas öron symboliserar negativa värden, och förknippas med en gammaldags socialism som inte leder framåt. Men kooperation inom lantbruket innebär ju att bönderna går ihop och möter marknaden. Ett engagerat ägande som ger bättre effekt än passivt ägande.

Central roll i klimatfrågan

I Europa finns det 22 000 kooperativt drivna företag inom livsmedelssektorn, och dessa står för 60 procent av all livsmedelsproduktion.

– Men jag tycker inte att målet är 100 procent av marknaden. Bra med mål för dessa ska finnas att sträva mot för att ständigt nå utveckling. Jag tycker det är viktigt att vi är effektiva, rationella och utsatta för konkurrens. Annars blir man lat!

I Norden och flera andra länder är ju kooperativa företag till 100 procent ägda av medlemmarna. Det finns dock varianter, och exempelvis Tyskland finns det kooperativa företag som till viss del ägs av institutionella ägare – som i sin tur finns på börsen. Dessa är dock inte majoritetsägare.

Klimatfrågan är ju allt längre fram i våra medvetanden. För att överleva som bonde måste produkterna finnas på butikshyllan. Och för att finnas på hyllan måste de appellera till rätt värden för konsumenten – där ju klimatet blir allt mer centralt för vad konsumenterna konsumerar. Vi kommer tillbaka till huvudpunkterna djurens välfärd, ursprung och hållbarhet. Så intresset för hållbarhet finns ju därmed i fokus för alla grupper.

Ett år till — sen hemåt

Under 2019 kommer Thomas Magnusson att fortsätta jobba internationellt som ordförande för COGECA. Sen kommer han att lämna Bryssel och den internationella arenan, och det blir hemmaplan som gäller. Umgås med familjen, njuta mer av gården, hinna jaga lite mer och jobba som Senior Advisor. Han är dessutom föreläsare. Erfarenheterna från många år inom den kooperativa sfären såväl i Sverige som internationellt väcker intresse, och leder till inspiration och utveckling.

Dessutom ska han fortsätta vara aktiv politiker för Centern. Fyller 69 år nästa gång – men ”ålder är bara en helt oväsentlig siffra” som han själv så uttrycker det. Han ger ett exempel på varför han behövs även inom, politiken; i Sveriges Riksdag är det bara cirka 2 procent som är fyllda 65 – medan det i Sverige finns 20 procent pensionärer som ju ska representeras.

Hans arbete ger lyft för Sveriges bönder – men Thomas Magnusson nöjer sig inte med det. Det finns uppenbarligen fler grupper som behöver goda idéer och hårt arbete.


COGECA ingår i den internationella organisationen COPA-COGECA (Comité des organisations professionnelles agricoles-Comité général de la coopération agricole de l’Union européenne ). Den starkaste intresseorganisationen för lantbruket i Europa. Grundades 1962 med huvudkontor i Bryssel.