Sveriges största kooperativa företag startar Svensk Kooperation

Svensk Kooperation är ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperation i Sverige.

Den 11 maj 2017 lanseras Svensk Kooperation – en ny viktig opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare är LRF, KF, HSB, och Fremia. Syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande.

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder årligen och har cirka 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige. Trots detta finns det fortfarande en överraskande omodern syn på den kooperativa företagsmodellen. Svensk Kooperation vill bidra till att ändra denna bild.

– Kooperativa företag är globalt sett mycket vanligt förekommande. Sverige sticker däremot ut genom att ha en jämförelsevis låg andel kooperativa företag. Vi anser att det finns en stor okunskap om företagsformen i Sverige och det vill vi ändra på, säger Anders Källström, vd LRF och styrelseordförande i Svensk Kooperation.

Svensk Kooperation är ett historiskt samarbete mellan kooperativa företag inom både producent- och konsumentled för att öka kunskap om kooperation, genom att driva opinion och debatt samt att medverka till mångfald inom näringslivet i Sverige. Kooperationens kärnvärden som demokrati, hållbarhet, långsiktighet, delaktighet och lönsamhet kommer hela tiden att prägla arbetet.

– I varje modern marknadsekonomi har den kooperativa företagsformen en självklar hemvist. Svensk ekonomi behöver mångfald, därför är det viktigt att konkurrensvillkoren mellan olika bolagsformer är lika. Kooperation är den mest långsiktiga och hållbara företagsform som finns – dessutom är den lönsam för såväl medlemmar som för företagen, säger Tommy Ohlström, vd KF och vice styrelseordförande i Svensk Kooperation.

Styrelsen för Svensk Kooperation består av


För intervjuer och press kontakta


Svensk Kooperation ska öka kunskapen om kooperativt företagande genom att driva opinion och debatt. Initiativtagare är LRF, KF, HSB och Fremia. Svensk Kooperation ekonomisk förening bildades våren 2017 och är ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperationen.