Sveriges största kooperativa företag kraftsamlar för strategisk utveckling

Mikael Anzén, utrikesdepartementet, talade om världshandelshinder och politiska utmaningar.

Just nu pågår en affärsutvecklingskonferens för Sveriges största kooperativa och ömsesidiga företag. På konferensen samlas ledningarna för de kooperativa företagen, för att ta ytterligare steg i utvecklingen av gemensamma kooperativa styrningsstrategier och hållbarhetsarbete.

Kooperativt och Ömsesidigt Affärsforum, 2018

Temat för årets sammankomst är strategiutveckling med fokus på omvärldsfrågor och ägarstyrning.

Kooperativa och ömsesidiga företag är till sin natur långsiktigt uthålliga företag, som vill bidra till en positiv samhällsutveckling. De utgör en viktig del av både näringslivet och samhället i Sverige, och många stora och välkända svenska företag är kooperativa. Några av de stora kooperativa företag som deltar på konferensen är Lantmännen, Riksbyggen, Södra skogsägarna, HSB, Fonus, Växa Sverige, Landshypotek, KF, Norrskog, Folksam, Mellanskog och Länsförsäkringar.

– Det är mycket positivt att vi kan samlas för att utveckla både våra respektive företag och den kooperativa företagsformen. Vi har en gemenskap i den kooperativa affärsmodellen, som vi vill utveckla för att kunna möta morgondagens behov och utmaningar, säger Anders Källström, ordförande i Svensk Kooperation och vd för Lantbrukarnas Riksförbund.

Gill Gardner, Coop Group UK

Gill Gardner, Coop Group UK, berättade om brittiska konsumentkooperationens resa mot bättre ägarstyrning.

Svensk Kooperation arrangerar konferensen för sina närmare 60 medlemsföretag. Konferensen innehåller också pass om hållbarhet och kooperation, en föreläsning om handelshinder av Sveriges tillträdande WTO-ambassadör samt medverkan från det brittiska kooperativa företaget Coop Group UK.

– Kooperativa och ömsesidiga företag har sitt ursprung i att lösa marknadsstörningar och sociala och ekonomiska behov och de skapar idag ett stort värde såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt. Vi skapar helt enkelt samhällsnytta där vi verkar och lever, säger Tommy Ohlström, vice ordförande i Svensk Kooperation och ordförande för KF och Coop.

alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se