Sverige på elfte plats när globala kooperationen rankas

International Cooperative Alliance har nu lanserat World Cooperative Monitor, en rapport om de 300 största kooperativa och ömsesidiga företagen i världen. Sverige hamnar på elfte plats i världen när World Cooperative Monitor rankar omsättningen av de 300 största kooperativa och ömsesidiga företagen. Bland de europeiska länderna hamnar Sverige på en åttondeplats.

Bland de högst placerade svenska kooperativa och ömsesidiga företagen hittar vi Folksam, Lantmännen och Länsförsäkringar.

kooperation i sverige

På den internationella topplistan finns sju svenska kooperativa och ömsesidiga företag. Högst upp av dessa hittar vi Folksam på plats 83. Lantmännen återfinns på plats 103 strax före Länsförsäkringar på plats 114. Andra svenska företag som finns med är Alecta, Kooperativa Förbundet, Skandia och Södra.

Svenska bostadskooperationen avancerar bland tio i topp

I rapporten, som är den tionde i ordningen, rankas företagen efter omsättning, efter bransch och efter omsättning per antal invånare i landet. I rapporten, som utgår från 2019 års siffror, återfinns sektorn ”övrigt” som inkluderar bostadskooperationer, kooperativ företagsrådgivning, transporter och kommunikation. Här hittar vi både HSB och Riksbyggen bland topp tio. HSB är nummer fem på listan och har hoppat upp ett steg sedan förra rapporten. Riksbyggen är på nummer sex, och har hoppat upp två steg sedan förra rapporten.

Lantbruket, försäkringar och grossist- och detaljhandeln är de största kooperativa sektorerna

De tre största sektorerna för kooperativa och ömsesidiga företag i världen är lantbrukssektorn och livsmedelsindustrin, försäkringar och grossist- och detaljhandeln.

Kooperationens respons på coronakrisen

Årets rapport innehåller ett kapitel om hur kooperativa och ömsesidiga företag hanterat krisen i spåren av covid-19-pandemin och dess effekter på ekonomier och samhällen. Hur svenska kooperativa och ömsesidiga företag visat ansvar i krisen har Svensk Kooperation berättat tidigare och gett konkreta exempel på.

Kooperationen och de globala målen

När de tillfrågade kooperativa och ömsesidiga företagen i den globala studien får ange vilket eller vilka av de globala målen som de arbetar med så anger flest att de bidrar till uppfyllandet av mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna. Hälften anger också att de aktivt bidrar till mål 17 om genomförande och partnerskap för målen. 

Mer om den globala kooperativa rankingen

Totalt hade de 300 största kooperativa och ömsesidiga företagen i de länder som ingår i rapporten en omsättning på över 20 000 miljarder kronor.  (2 180,01 billion USD).

Här kan du läsa mer om några av de svenska kooperativa och ömsesidiga företagens ranking.

Du hittar rapporten här eller på World Cooperative Monitors webbsida. Vill du läsa artikeln om förra årets rapport hittar du den här

Så här placerade sig svenska företag i World Cooperative Monitors rankning

2019    Företag

83        Folksam

92        Alecta

103      Lantmännen

114      Länsförsäkringar

125      Kooperativa Förbundet

128      Skandia Mutual

174      Södra skogsägarna