Svensk Kooperations verksamhetschefer vinner pris

 

Svensk Kooperations båda verksamhetschefer Petra Pilawa och
Camilla Lundberg Ney tilldelas årets vänpris av föreningen
Kooperativa Vänner. Priset ges för deras arbete med att bygga upp och utveckla organisationen Svensk Kooperation.

Föreningen Kooperativa Vänner delar varje år ut ett kooperativt vänpris, till någon som med nytänkande lyfter fram kooperativa idéer, utvecklar kooperativ verksamhet och förmedlar kunskap om kooperation. 2021 års pris delas mellan Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney som är verksamhetschefer på Svensk Kooperation.

Motiveringen till vinsten av det kooperativa vänpriset lyder:

”Som verksamhetschefer på Svensk Kooperation arbetar Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney tätt tillsammans med allt ”från ax till limpa”. Unika utbildningar och erfarenhetsutbyten, möten med politiker, kunskapsutveckling, kommunikation och opinionsbildning. Syftet är att främja den kooperativa företagsformen och skapa gynnsammare villkor för de kooperativa och ömsesidiga företagen.

Med ödmjukhet och lyhördhet i samspel med kooperativ övertygelse och starkt engagemang utvecklar Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney föreningen Svensk Kooperation. De bygger ett kunskapscentrum, sprider kooperativa idéer och driver opinionsbildning. Därför får Petra Pilawa och Camilla Lundberg Ney 2021 års kooperativa vänpris.”

Svensk Kooperation är en paraplyorganisation som är öppen för alla kooperativa och ömsesidiga företag i Sverige. Den bildades 2017 av LRF, KF, HSB och Fremia och samlar producent-, konsument- och bostadskooperationen samt de ömsesidiga företagen.


Om Svensk Kooperation

alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se

Anders Engström, ordförande Kooperativa Vänner
070-646 53 71