Svensk Kooperations stämma 2024

Svensk Kooperations stämma år 2024 äger rum den 17 juni kl 13.00-14.00. Stämman sker i år helt digitalt.

Kallelse och dagordning till stämman skickas ut till alla medlemmar i särskild, stadgemässig ordning. Anmälan görs till info@svenskkooperation.se senast den 4 juni.

Stämmohandlingar skickas ut till alla anmälda deltagare en vecka innan stämman.