Svensk Kooperations idébank för uppsatser

De kooperativa idéerna ligger i tiden. Med grundvärden som långsiktig lönsamhet, hållbarhet och samhällsansvar är företagsformen mer aktuell än någonsin samtidigt som det finns många aspekter som ännu är obeforskade. Därför vill Svensk Kooperation nu inspirera fler studenter att fördjupa sig i den kooperativa och ömsesidiga företagsformen i sina uppsatser.

penna

Svensk Kooperation har här sammanställt en förteckning med möjliga teman och ämnen för akademiska uppsatser. Idébanken ska tjäna som inspiration till studenter som vill fördjupa sig i kooperation. Ta gärna kontakt med oss på Svensk Kooperation för vidare samtal och fler tips om ämnena!

Efter idébanken av uppsatsämnen finns även en lista med kooperativa och ömsesidiga företag som gärna tar emot studenter som skriver uppsatser om kooperation och kontaktpersoner som du kan vända dig till för mer information. Observera att det inte finns någon garanti för att få hjälp och handledning av företaget, då detta avgörs från fall till fall av respektive företag.

När uppsatsen sedan är klar – då kan du skicka in den till Svensk Kooperations uppsatstävling. Läs mer om den här.

Demokrati och medlemsengagemang

 • Komparativa studier av den demokratiska styrningen – mellan olika branscher, olika typer av kooperativa företag, mellan kooperativa och ömsesidiga företag
 • Medlemsengagemang i kooperativa och ömsesidiga företag – jämförande studie med engagemang i civilsamhället
 • Jämställdhet inom kooperation och börsnoterade företag – en komparativ studie
 • Medlemskap – vilka skillnader finns det mellan konsumentkooperativa företag och andra företags kundklubbar och lojalitetsprogram?
 • Jämförelse av ”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag” med koden för börsbolag
 • Komparativ analys av styrningsrapporter från företag som antagit ”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag”

Ekonomiska perspektiv på kooperation

 • Vad kan företagsrådgivare (ex Almi, näringslivskontor) om de olika företagsformerna?
 • Coronakris och pandemi – hur påverkar det kooperativa och ömsesidiga företag jämfört med andra företagsformer?
 • Komparativa analyser av kooperativa och ömsesidiga företag med andra typer av företag – ekonomisk utveckling, affärsutveckling, resiliens vid kriser etc.
 • Redovisning – hur kan man påvisa den ekonomiska medlemsnyttan i den finansiella redovisningen för kooperativa och ömsesidiga företag?

Kooperation och hållbarhet

 • Hur har kooperativa och ömsesidiga företag historiskt arbetat med hållbarhet?
 • Komparativ studie av hållbarhetsarbetet i kooperativa/ömsesidiga företag och aktiebolag
 • Hur matchar de globala målen med de kooperativa principerna och den kooperativa företagsformen?
 • Hur ser hållbarhetsstyrningen ut i kooperativa företag?
 • Vilken roll kan kooperativa företag spela för lokal utveckling och landsbygdsutveckling? Fallstudier
 • Kan kooperation minska fattigdom och hunger? Analys av kooperation i biståndsarbete

Innovation och entreprenörskap

 • Riskkapital och utvecklingskapital – hur fördelas det på olika företagsformer?
 • Hur skulle den kooperativa företagsformen kunna användas för start-ups?
 • Hur ser kunskapen om den kooperativa företagsformen ut på inkubatorer och innovationshubbar?
 • Hur arbetar kooperativa företag med innovation? Jämförelse med andra typer av företag
 • Hur förhåller sig den kooperativa företagsformen till innovation – stimulerar eller sinkar den innovation?

Kooperationens attraktionskraft

 • Värderingar och syfte allt viktigare för rekrytering och Employer Branding – använder kooperativa och ömsesidiga företag sin kooperativa identitet?
 • Vilken roll spelar företags ägarform för potentiella arbetstagare?
 • Skiljer sig anställningsvillkoren för anställda i kooperativa och ömsesidiga företag från villkoren i andra företag?
 • Hur förhåller sig ungas värderingar till de kooperativa principerna?

Mångfalden av kooperativa företag

 • Jämförande studier av kooperativa företag med olika typer av medlemmar (producenter, konsumenter, brukare mm.)
 • Bostadskooperativa företag – skiljer sig deras byggande och förvaltning från andra bostadsföretag?
 • Vilken roll kan energikooperativ spela i omställningen av energisystemet i Sverige?
 • Medarbetarägda/personalägda företag – jämförande internationella studier av ex Sverige, USA och Spanien
 • Hur går det till när personalen blir ägare av ett företag? Fallstudier och analys
 • Vem ska äga datan? Hur kan den kooperativa företagsformen användas för gemensamt ägande av insamlad data?
 • Digitala plattformskooperativ – vilka utmaningar och möjligheter finns?
 • Vilka kooperativa flerintressentmodeller finns? Hur ser de ut? Varför finns de? Komparativa studier av Sverige och exempelvis Italien och Spanien
 • Delningsekonomi i kooperativ form – fallstudier

Kommunikation om kooperation

 • Analys av kooperativa och ömsesidiga företags synlighet i affärspress
 • Hur ser den externa affärsinformationen ut från kooperativa och ömsesidiga företag jämfört med andra typer av företag? Transparens, tillgänglighet osv.
 • Hur beskriver kooperativa och ömsesidiga företag sin företagsmodell externt?
 • Hur beskrivs den kooperativa och ömsesidiga företagsmodellen i media?

Kooperativa och ömsesidiga företag att skriva uppsats hos

Fonus
Kontaktperson:
Camilla Häggroth, personalchef Fonus, camilla.haggroth(a)fonus.se

KF/Coop
Kontaktperson:
Patrik Schinzel, chef kooperativ styrning KF, patrik.schinzel(a)kf.se

Landshypotek
Kontaktperson:
Gunnar Lans, föreningschef Landshypotek, gunnar.lans(a)landshypotek.se

Lantmännen
Kontaktperson:
Patrik Myrelid, strategichef Lantmännen, patrik.myrelid(a)lantmannen.com

Länsförsäkringar
Kontaktperson:
Peter Griepenkerl-Lööf, chef för Länsförsäkringars forskningsfond, peter.griepenkerlloof2(a)lansforsakringar.se

Mellanskog
Kontaktperson:
Fredrik Staland, medlemschef Mellanskog, fredrik.staland(a)mellanskog.se

Riksbyggen
Kontaktperson:
Karin Goddard, HR-chef Riksbyggen, karin.goddard(a)riksbyggen.se

We Effect
Kontaktperson:
Hans Lind, Senior Advisor on Cooperative Development We Effect, hans.lind(a)weeffect.org

chrome_reader_modeMer information om kooperativt och ömsesidigt företagande