Svensk Kooperation startar forskarnätverk

Nu startar Svensk Kooperation ett forskarnätverk för kooperativa frågor. Genom att samla forskare med ett gemensamt intresse för kooperation vill Svensk Kooperation bidra till att öka intresset och kunskapen om sektorn och de kooperativa idéerna.

Det finns många framstående forskare på högskolor och universitet runt om i Sverige som skriver om och intresserar sig för kooperation och den kooperativa och ömsesidiga företagsformen. Dessa samlas nu i Svensk Kooperations nystartade forskarnätverk, som syftar till att skapa inspiration och erfarenhetsutbyte kring forskning om kooperation.

– Vi har fått en fantastiskt positiv respons på vårt initiativ att starta ett forskarnätverk. Den kooperativa sektorn är en betydande del av det svenska näringslivet, något som delar av den högre utbildningen och forskningen tyvärr ofta missar. Genom nätverket vill vi bidra till att öka den samlade kunskapen och forskningen om kooperation, säger Anna Karin Hatt, ordförande för Svensk Kooperation.

Det nystartade forskarnätverket har redan ett 30-tal medverkande och drar i gång med en första träff den 28 april.

– Det finns en stor ämnesmässig spännvidd bland oss forskare i nätverket men vi har alla en gemensam nämnare i vårt intresse för kooperation. Därför kan ett tvärvetenskapligt forskarnätverk om kooperation göra stor nytta för kunskapsutvecklingen på området och jag ser fram emot att bidra i det arbetet, säger Staffan Furusten, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och föreståndare på forskningscentrumet Score, vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Mer information om forskning och utbildning kring kooperation hittar du på Svensk Kooperations Kooperativa Akademi.

alternate_emailFör frågor om Svensk Kooperations forskarnätverk, kontakta:

Petra Pilawa
Verksamhetschef på Svensk Kooperation
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
Verksamhetschef på Svensk Kooperation
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se