Svensk Kooperation skriver på Demokratideklaration

Den sjätte december undertecknar Svensk Kooperation Deklaration för en stark demokrati. Kooperativa och ömsesidiga företag har en central roll för demokratins utveckling i Sverige, både historiskt och i nutid. Genom undertecknandet och demokratistärkande aktiviteter bidrar Svensk Kooperation till att öka kunskapen om det demokratiska näringslivets betydelse för demokratin. 

Deklaration för en stark demokrati är initierad av kommittén Demokratin 100 år där de som undertecknar förbinder sig att genomföra särskilda externa och interna aktiviteter för att stödja och uppmärksamma demokratin. Demokratin i Sverige bärs även upp av de kooperativa och ömsesidiga företagen som tillsammans utgör det demokratiska näringslivet. 

– Demokratin är själva kärnan för oss kooperativa och ömsesidiga företag då vi ägs och styrs av våra medlemmar och kunder. Att Svensk Kooperation nu skriver under demokratideklarationen är för oss ett sätt att ytterligare lyfta demokratifrågorna och vi hoppas inspirera fler av Svensk Kooperations medlemmar att skriva under, säger Marie Nygren, ordförande i Svensk Kooperation och vd för KF.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen i Sverige har tillsammans 100 000 anställda och en omsättning på närmare 500 miljarder kronor. Varje år startas också 400 nya kooperativa företag över hela landet, inom många olika branscher. Alla startas de och styrs av sina medlemmar.

– Kooperativa och ömsesidiga företag var en viktig aktör för demokratin i Sverige redan för 100 år sedan. Det är glädjande och samtidigt förpliktigande att denna del av näringslivet fortsatt lever upp till sina ideal och sin tradition, och därmed bidrar till att stärka demokratin i Sverige, säger Peter Örn, ordförande för kommittén Demokratin 100 år.

vår demokrati

Här kan du läsa mer om Svensk Kooperations åtaganden i enlighet med Deklaration för en stark demokrati. Deklaration för en stark demokrati är en del i kommittén Demokratin 100 års arbete med den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år. Här kan du läsa mer om deklarationen.

alternate_emailFör intervjuer och press, kontakta:

Petra Pilawa
Verksamhetschef på Svensk Kooperation
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
Verksamhetschef på Svensk Kooperation
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se