Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

Läs rapporten ”Det kooperativa Sverige – de största företagen 2020” här

 

För att ytterligare främja det kooperativa och ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige
har Svensk Kooperation utarbetat Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa företag och att öka transparensen samt öppenheten i styrelsens ledningsarbete.