Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

Läs rapporten ”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag” här

 

För att ytterligare främja det kooperativa och ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige har Svensk Kooperation utarbetat Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa företag och att öka transparensen samt öppenheten i styrelsens ledningsarbete.