Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag

För att ytterligare främja det kooperativa och ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige
har Svensk Kooperation utarbetat Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag.

Läs koden här