Kooperativa företag – en del av världen

Se del 2 av 3 i vår seminarieserie om kooperationens framtid. Tema: Vi lyfter blicken internationellt och jämför kooperativt företagande i Sverige med kollegor utomlands.