Svekoop Play

Vår officiella playkanal för kooperativ idéutveckling. Trender och samtal om kooperationens samtid och framtid.