Styrkan i den gemensamma kraften gör skillnad

Kooperationen skapar en unik medlemsnytta som gör skillnad, menar Magnus Johansson, vd för Coop Sverige.

info Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

Kooperationens gemenskap skapar förutsättningar för förändring – det menar vd för Coop Sverige, Magnus Johansson. Med visionen om att alltid vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel, verkar Coop för att tillsammans skapa nytta för sina 3,5 miljoner medlemmar såväl som samhället och miljön i stort. Allt för att göra hållbar skillnad för en lång tid framöver.

Coop är en av Sveriges dagligvaruhandels största aktörer. Från Smygehamn i söder till Katterjåkk i norr, kan man hitta cirka 800 Coop-butiker ägda av 3,5 miljoner medlemmar i 30 konsumentföreningar. Grundad år 1899, har konsumentkooperationen verkat i över 120 år för att skapa matglädje genom att erbjuda konsumenter tydliga butiksformat med prisvärda varor och ett hållbart sortiment. Det handlar helt enkelt om att erbjuda bra mat i bra butiker till ett bra pris.

Coop Sverige AB är navet inom Coop med ansvar för bl.a. strategi, varuflöden och inköp, och ägs till majoriteten av Kooperativa Förbundet (KF). KF består av cirka 30 konsumentföreningar, sju OK-föreningar samt kooperationerna Folksam och Fonus. Själva dagligvaruhandeln drivs via KF:s dotterbolag Coop Butiker och Stormarknader. Som delägare i Coop Sverige AB är KF:s uppgift att stärka dagligvaruhandelns gemensamma kärnverksamhet och skapa ekonomisk nytta för alla medlemmar. Här får värden så som hållbar utveckling genom konsumtion viktig betydelse.

Medlemsnytta som gör skillnad

Att Coop som bolag drivs på kooperativa grunder innebär att deras medlemmar kan ställa krav på verksamheten och påverka hur bolaget agerar som dagligvaruföretag, berättar Magnus. Det handlar om att skapa en unik nytta för sina medlemmar.

– Varje medlem har en röst som de kan använda för att antingen skapa nytta för sig själva, sin närmsta omgivning eller hela planeten, säger Magnus. Coop som bolag har en stark historia där vi flera gånger gjort skillnad, tack vare våra medlemmar som ständigt utmanar oss. Det är tillsammans med dem som vi kan säkerställa att den väg vi väljer inte bara är relevant för oss som företag, utan även för hela vår omgivning.

Möjligheten att driva frågor och peka ut en riktning som de vill att verksamheten ska ta, blir om än mer betydelsefull för Coops medlemmar med tanke på att de är ett icke vinstdrivande företag. Detta betyder att allt ekonomiskt överskott från bolaget går direkt tillbaka till medlemmarna i form av återbäring, eller så återinvesteras det i verksamheten. Att visa på vad medlemmarnas personliga engagemang lägger grund för är viktigt, menar Magnus.

– Det ska synas för våra medlemmar att vi lägger ner extra tid och resurser på våra butiker och våra egenutvecklade produkter. Vårt arbete kan inspirera hela vår bransch.

Den goda kraften i mat-Sverige

En av de kanske viktigaste värdena för Coop är just deras fokus på långsiktig hållbarhet. Med visionen att vara den goda kraften i mat-Sverige och ett kundlöfte att erbjuda prisvärd och hållbar matglädje för alla, vill de befinna sig i framkant med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom att erbjuda ett sortiment av ekologiska, hälsosamma, miljöanpassade, etiska och svenska produkter, syftar de till att göra det så enkelt som möjligt att välja och köpa produkter som inte tummar på varken pris, kvalitet eller klimat.

Men Coop vill göra mer än bara vara en god kraft för hållbarhet, mat och hälsa. Genom att arbeta för en ökad medvetenhet och möjlighet till ett mer hälsosamt och hållbart liv, hoppas Coop i samverkan med sina medlemmar vara det företag som sätter den långsiktiga agendan i mat-Sverige. Målsättningen är att det ska vara lätt att välja rätt.

– Tillsammans kan vi påverka producenter, konkurrenter och andra konsumenter för att skapa förändring och en hållbar framtid för oss alla, säger Magnus. Det här är en resa som vi vill, och kan, göra med våra medlemmar.

Digital framtid skapar kooperativa möjligheter

Magnus ser på framtidens möjligheter till kooperativa företagsformer med optimism. Han ser redan idag hur plattforms- och delningsekonomin som delar många liknande grundvärden med den kooperativa idéen, tar större plats i vårt samhälle.

– Idag vill man tillsammans med andra påverka sin situation och skapa möjligheter för fler. Det är så plattforms- och delningsekonomin fungerar idag, och det är även idén bakom den kooperativa företagsformen.

Utöver detta skapar den digitala utvecklingen rum för att enklare förstärka kooperativa budskap och idéer, menar Magnus. Och precis som Coops övergripande vision, tror han att styrkan ligger i storleken.

– Tack vare digitaliseringen kan vi säkerställa att fler kan vara delaktiga samtidigt som vi ökar transparensen. Det är styrkan i den gemensamma kraften som gör skillnad och så lär det vara en lång tid framöver. Tillsammans med våra medlemmar driver vi mat-Sverige framåt!