Nytt styrelseprogram för kooperativa företag

Idag startar utbildningen Strategisk kooperativ ägarstyrning för styrelseledamöter i större kooperativa företag. Programmet är ett samarbete mellan Svensk Kooperation och Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm.

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder kronor årligen och har närmare 100 000 anställda. De utgör en viktig del av näringslivet i Sverige. Idag startar ett skräddarsytt program för stora konkurrensutsatta kooperativa företag, för att stärka styrelseledamöternas förmåga att utöva ägarstyrning.

– Utbildningen är efterfrågad med tanke på att uppdraget som styrelseledamot är mycket krävande och komplext. Förutom ägarstyrning så har styrelser i kooperativa företag även viktiga frågor att hantera kring demokrati och medlemsinflytande, säger Anders Källström, ordförande i Svensk Kooperation och vd för Lantbrukarnas Riksförbund.

Programmet leds av Gunnar Westling, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och med stor erfarenhet av att leda utvecklingsprogram. I programmet kombineras ett systematiskt erfarenhetsutbyte med forskningsbaserad kunskap om styrning och ledning i stora kooperativa verksamheter. Programmet pågår under nio månader med 14 deltagare från sju olika kooperativa företag.

– Inte förrän nu finns det en skräddarsydd utbildning som riktar sig till kooperativa företag och detta program är ett viktigt led i vårt arbete att stärka företagens särart och att lyfta fram den kooperativa modellen att göra affärer, säger Anders Källström, Svensk Kooperation.

alternate_emailIntervjuer och presskontakt

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se