Strategisk kooperativ ägarstyrning

För att stärka styrelsens förmåga att utöva ägarstyrning i stora, komplexa och konkurrensutsatta kooperativa företag har Svensk Kooperation tagit initiativ till programmet Strategisk kooperativ ägarstyrning.

Se inbjudan