Stor okunskap hinder för kooperativt småföretagande

I en ny undersökning uppger hela 27 procent av nystartade kooperativa företag att de upplevt motstånd eller hinder mot att driva verksamhet i kooperativ företagsform. De upplever att de möter en stor okunskap om kooperativt företagande, som riskerar leda till att kooperativt ägda företag blir missgynnade och ifrågasatta. Nu vill Svensk Kooperation se en konkret satsning som leder till att kunskapen om kooperativt företagande ökar – bland myndigheter, företagsrådgivare och finansiella institutioner.

Svensk Kooperation har i en ny rapport, Villkor för kooperativt småföretagande – om rådgivning och finansiering, tittat närmare på hur förutsättningarna ser ut för små och medelstora kooperativa företag när det gäller information, rådgivning, stöd och finansiering. Rapporten visar att det är relativt vanligt att myndigheter och rådgivare inte kan eller vill ge information eller råd till kooperativa företag.

Aktiebolagsnormen är oerhört stark, och det finns en stor okunskap hos många viktiga aktörer och institutioner om den kooperativa företagsformen. Samtidigt är kooperativt och ömsesidigt ägda företag en viktig och växande del av samhällsekonomin. Nu behövs ett nationellt kunskapshöjande program för att öka kunskapen om kooperativt företagande bland myndigheter, rådgivare, banker och andra finansiella institutioner, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Av de nystartade kooperativa företag som sökt råd och information kopplat till den kooperativa företagsformen uppger hela 23 procent att de inte fått hjälp av någon, vare sig av myndigheter, företagsrådgivare eller någon annan rådgivare. Att myndigheter och företagsrådgivare inte kan eller vill ge information eller råd om den kooperativa företagsformen gör att befintliga kooperativa företag och nya entreprenörer möts av okunskap, ointresse eller i värsta fall ovilja som riskerar hämma deras utveckling och tillväxt.

I rapporten framgår även att 25 procent av de nystartade kooperativa företagen upplever att deras företagsform gör det svårare för dem att få den finansiering de behöver för att utveckla sina företag.

Sverige behöver fler kooperativa företag, och fler kooperativa företag som får möjlighet att växa. Inte minst många unga som vill starta företag vill ofta göra det tillsammans med andra, och för dem kan den kooperativa företagsformen passa utmärkt. Men tyvärr visar Svensk Kooperations undersökning att just nystartade kooperativt ägda företag ofta möter både hinder och okunskap kopplat till sin företagsform, vilket påverkar deras möjlighet att få information, råd och finansiering, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

För att dagens och morgondagens kooperativa företag och entreprenörer ska få lika goda villkor som andra företag har Svensk Kooperation fyra konkreta förslag till politiker och beslutsfattare:

  • Genomför en nationell satsning/ett nationellt program för att öka kunskapen hos myndigheter, banker och finansiella institutioner om den kooperativa företagsformen.
  • Säkerställ att all kommunalt och statligt finansierad företagsrådgivning har god kunskap om den kooperativa företagsformen, och att de stimulerar nystart av kooperativa företag.
  • Ge den rådgivande organisationen Coompanion goda förutsättningar genom utökad och långsiktig statlig finansiering.
  • Tillsätt en utredning som får i uppdrag att utreda hur en bättre finansiell infrastruktur för kooperativa företag kan skapas, till exempel genom att tillhandahålla investerings- och kreditgarantifonder, lånegarantier och investeraravdrag även för kooperativa företag.

Ladda ner rapporten i sin helhet här. 

alternate_emailFör intervjuer och press, kontakta:

Petra Pilawa
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se