»Staten bör underlätta kooperativt företagande«

SvD Näringsliv: Med ett kooperativt företagande finns chans till både tillväxt och sysselsättning i Sverige. Allt för få är medvetna om vilken betydelse det kooperativa näringslivet har i det svenska samhället och ännu färre känner till potentialen. Det skriver Tommy Ohlström och Anders Källström, Svensk Kooperation.