Mer skog ger rätt produkter och framtidshopp för miljön

Ordförande Lena Ek driver Södra framåt.

Fler än 51 000 skogsägare bevisar att samarbete ger enormt växtkraft för Sveriges gröna guld. Detta i sin tur ger nya produkter – och ett rejält hälsolyft för klimatet. Vid rodret för Södra Skogsägarna sitter som synnerligen aktiv styrelseordförande folkrättsjuristen, tidigare miljöministern, EU-parlamentarikern, fotbollsspelaren, hedersdoktorn och pianospelaren Lena Ek.

Hon genomsyras av en rejäl dos optimism, och entusiasmen när hon beskriver Södras kraft går inte att ta miste på.

– Skogen är ju en sån enorm resurs. Rätt hanterad ger den nästan allt som behövs. Vi hanterar hela kedjan från första plantan till fällning och sen tas allt, verkligen allt, om hand och används på bästa sätt. Produktion av virke, byggsystem, pellets, biodrivmedel är ju bara några exempel – och nu gör vi textilmassa som räcker för hela Sveriges behov, berättar Lena Ek.

Södra Skogsägarna är Sveriges största skogsägarförening och grundades 1938 av mindre skogsägare som ville hjälpas åt med marknad, försäljning och näringspolitiska frågor. Det är en internationell skogsindustrikoncern med 3 400 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2017 var 20,5 miljarder kronor – och efter skatt och investeringar går vinsten tillbaka till medlemmarna.

Värdegrund och ägarform ger möjligheter

Tillsammans äger Södras medlemmar nu drygt hälften av all privatägd skog i södra Sverige, och deras skogsgårdar utgör nästan en fjärdedel av Götalands yta. Och det går bra för Södra. Starkare än någonsin, inte minst ekonomiskt.

– Södra har samma värdegrund som jag alltid stått för; jämställdhet, företagande, landsbygd och miljö. Det är centralt och viktigt och gör att jag lägger själ och hjärta i uppdraget. Älskar dagarna med aktiva, konstruktiva delägare, och vi har fantastiskt roligt. Familjeskogsbruket ger jobb och tillväxt i alla delar av landet och är därmed en grund också för vård skola omsorg, säger Lena Ek.

En styrka som Lena Ek lyfter fram är friheten att alla medlemmar alltid är garanterade att när som helst kunna sälja sin skog, alla kvaliteter och till marknadsmässigt pris. En annan viktig fördel är att Södra producerar sin egen energi – och betydligt mer därtill. Efter utbyggnaden av Värö bruk producerar Södra 1,7 GWh el om året. Det är mycket mer än vad som krävs för att driva de tre massafabrikerna i Värö, Mörrum och Mönsterås. Det ger ett överskott på 400 GWh som säljs externt. Redan nu är det 6 500 medlemmar som är elkunder. Grön el från sin egen skog.

– Vi har kommit mycket långt, men vi nöjer oss inte med att vara klimatneutrala. Fossilfri och klimatpositiv verksamhet är viktigt, och här har skogen en mycket stor möjlighet. Den är förnybar och växande skog binder stora mängder koldioxid. Två av våra hållbarhetsmål är att all produktion ska vara fossilfri 2020, och alla våra transporter fossilfria 2030.

Egen forskningsstiftelse ger framtid

För ytterligare förnya och utveckla är Södra aktiva inom forskningsområdet. Ett område som Lena driver med kraft. Södras egen forskningsstiftelse har hittills tillförts över 250 Mkr.

– Vår genomarbetade och stabila forskning ger tillväxt. Vi får fram ännu fler användningsområden där skogen behövs, gör nytta och ger stora miljövinster. Ett exempel är tyg, där vår så kallade dissolvingmassa tillverkas av björkved vid vårt massabruk i Mörrum. Detta ger textil som viskos eller modal i en volym som motsvarar hela Sveriges textilkonsumtion. Cirka 75 procent av världens textil är annars oljebaserad vilket inte är hållbart, berättar Lena Ek.

Skogen i blodet

Det märks att Lena Ek brinner för det sätt som Södra drivs. Familjen har drivit lantbruk och varit engagerade i ekonomiska föreningar. Såväl hennes föräldrar som mor- och farföräldrar drev sina jordbruk gemensamt med andra, och jobbade för utveckling. Bland annat ledde de utbildningar som skapade utveckling och långsiktig drift. Måhända grogrund för hennes engagemang för miljö- och rättvisefrågor. Själv är hon givetvis skogsägare. 170 hektar produktiv skogsmark i Gryt i Östergötland. Bakgrunden som politiker i såväl i Sverige som på EU-nivå, juristutbildning och med hjärta för skogen gör henne till en stark drivkraft.

Lena Ek vet vad hon pratar om inte minst när det gäller miljö. Hon har deltagit i 14 klimatförhandlingar i FN:s regi, och jobbat fram stora framgångar och djupa kunskaper. Bland mycket annat har hon vid två tillfällen blivit utsedd till Sveriges bästa europaparlamentariker och år 2008 korades hon till Sveriges sjätte mäktigaste person på energiområdet.

– Skogen är den absolut viktigaste faktorn för att klara framtidens klimatutmaningar, slår hon fast.

Mer skog

– Skogen ger jobb och tillväxt, växande träd plockar ner CO2 ur luften och binder den, fullvuxna träd kan avverkas och bli produkter som ersätter oljebaserat, så kallad substitution. Biodiversitet är viktigt och 31 procent av Sveriges olika sorters skog är skyddad genom privata eller statliga insatser enligt Sveriges Lantbruksuniversitet. Men resten behöver brukas på ett hållbart sätt för att vi ska klara klimat- och mikroplastproblemen, säger Lena Ek.

Under studieåren i Lund var hon aktiv i spexet. En humor som märks, och som med all säkerhet bidrar till Södras växtkraft. Humor ger ju lyft när det behövs. Som bevis på humorn och belöning för insatser inom miljöområdet har hennes näsa avgjutits och finns på det ärofyllda Nasoteket på Akademiska föreningen i Lund. Ordningsnummer 155.

Näsa – och starka föredömen

Nasotekets skapades av en viss Hans Alfredson, vars egen näsa utgör nummer 1 i samlingen av avgjutningar. Där passade hon på att spela högerytter i ett korplag. Men det var kuriosa. Nu till nutid.

Södra fyllde nyss 80 år och det uppmärksammades med mycket medlemsaktiviteter. Något som alltid varit kännetecknande för Södra.

– Det är alltid sån härlig sprudlande aktivitet och kreativitet på våra träffar med medlemmarna. Vi lyssnar, tar till oss och tar till vara på all denna kraft som finns.

Lyssna och agera för rätt ämnen verkar definitivt vara rätt ämnen för denna synnerligen aktiva kvinna. Hennes personliga föredömen i livet – inte enbart på jobbet – är tidigare Centerledaren Karin Söder »öppen, varm, genomkunnig« och USA:s tidigare utrikesminister Madeleine Albright »tog stora risker och gjort oerhört mycket för mänskliga rättigheter – inte minst på Balkan.«

Böcker då? Läser just nu managementlitteratur. Hon är inte så imponerad av det hon läser. Så kanske finns det möjlighet att det kommer en bok från henne i det ämnet. Men det lär dröja ett tag. Det finns ju produktivt skogsägande som ska utvecklas ännu mer.

Till gagn för oss alla.