Södra medlemsägt företag med attityd

En nyckelposition i koncernen har medlemschefen Magnus Berg som vurmar för medlemsservice och hållbara lösningar. Foto: Ola Kjelbye.

Intervjupersonen har idag en annan roll än vid artikelns publicering.

I Södras värld utgår allt från skogen. Basen för verksamheten är medlemmarnas skogsgårdar och i den egna industrin produceras trävaror, interiörprodukter, pappersmassa och energi.

Tillsammans med LRF och de andra skogsägarföreningarna, är Södra också en viktig näringspolitisk aktör.

Hur många tunga exportföretag i Sverige har en VD som ofta är ute och fikar på bygden? Södra Skogsägarna, med en omsättning på över 17 miljarder och 3 500 anställda, är rätt unikt i sin storleksklass när det gäller kontakten mellan ledning och leverantörer respektive kunder. Företaget ägs av en ekonomisk förening med 50 000 medlemmar, en företagsform som förutsätter en stark lokal förankring.

– Det är en viktig del av vår verksamhet, att styrelsen träffar medlemmarna i olika sammanhang. Medlemsaktiviteterna har ofta olika teman, allt från gallring, vilt och vatten till skatter och andra affärsjuridiska frågor, säger Magnus Berg, medlemschef i Södra.

Magnus Bergs engagemang i företaget går hand i hans med hans stora intresse för skog och mark. Tillsammans med Tjabo och Hobbe tillbringar han en hel del av fritiden på vandringar och jaktpass. Unghunden Tjabo är en gråhund på 11 månader och taxen Hobbe har varit med i åtta år.

– Tjabo ska jag börja jaga in nu så jag var ute igår och skaffade honom lite skogsvana. Med taxen blir det i huvudsak rådjur och med gråhunden älg och vildsvin.

– Jakt är en väldigt rolig hobby, speciellt med egen hund, men också för att hålla efter viltstammen så att skadorna på skogen och även jordbruket minskar.

Södra är Sveriges största skogsägarförening med omkring hälften av alla skogsägare i Götaland som medlemmar. Med sina 3 500 anställda är man en tung medlemsförening i LRF, jämte de tre andra skogsägarföreningarna i landet.

Medlemsorganisationen är uppbyggd av 36 förtroenderåd som består av omkring 10 personer vardera som väljs på lokala årsmöten. Tillsammans blir det omkring 400 förtroendevalda.

– De är väldigt viktiga för kontakten mellan medlemmarna och Södra, för att föra information åt båda hållen.

De som är ordförande i förtroenderåden bildar ett förvaltningsråd, ett rådgivande organ till Södras styrelse och stämma.

– Det är bryggan mellan det lokala och centrala, säger Magnus Berg.

Huvudkontoret, där Magnus Berg jobbar, ligger i Växjö och dessutom har man 19 lokalkontor. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden: Södra Skog som förser industrin med virkesråvara och hjälper medlemmarna att sköta sin skog, Södra Cell med massabruk i Mönsterås, Mörrum och Värö, samt Södra Wood som tillverkar trävaror och interiörträprodukter.

Kunderna finns i Sverige och övriga Europa och en mindre del av försäljningen går till Asien och Nordafrika.

– På den internationella marknaden säljer vi massa- och trävaror och även en mängd olika interiörträprodukter. På den inhemska virkesmarknaden konkurrerar vi med andra skogsföretag.

Södra är ett företag med attityd. Den nya varumärkesplattformen visar vägen.

Vi utmanar förväntningarna på vad ett skogsföretag är. Nu investerar vi i våra tre massabruk och visar tillsammans med våra medlemmar, vad det innebär att vara nästa generations skogsföretag.”Magnus Berg, medlemschef Södra

Den kaxiga attityden bottnar bland annat i ett stort medlemsantal, en lönsam verksamhet och att man har ett näringspolitiskt inflytande. Affärsidén är att man som medlem säljer virke till sin egen industri och när den gör vinst så få man del av den.

– Det finns ingen annan aktör som kan lösa alla tre uppgifter och tar hela det ansvaret. Säljer man till någon annan är man bara leverantör – punkt.

I Magnus Bergs värld finns det ingen motsättning i Södras verksamhet och en hållbar utveckling – tvärtom. Produktion och miljöhänsyn måste gå hand i hand för att man ska få ut så mycket bra saker som möjligt av skogen.

– Vi vill slå vakt om den skogspolitik vi har som bygger på frihet under ansvar för den som äger och brukar skog. Det finns riksdagspartier och intressegrupper som vi vill ha en annan politik med mer regleringar och mindre frihet, men vi strävar efter balans mellan produktion och miljömål.

– Vi måste få ta vara på skogen och bruka den. Branschen har fantastiska möjligheter, med en förnybar och återvinningsbar råvara som kan användas till så mycket.

Södra har arbetat målmedvetet med energifrågorna under många år. Idag producerar koncernen mer energi än man förbrukar.

– När vi gör pappersmassa blir hälften energi och hälften massa, Överskottsenergin säljer vi som fjärrvärme. Vi gör även pellets av spån och bark och egen el som medlemmar och anställda får köpa.

En ny produkt som Södra varit med och tagit fram är talldiesel som drivmedelsföretaget Preem blandar in i sin diesel. Råvaran är tallolja, en biprodukt från massatillverkningen som förädlas av ett delägt företag i Piteå.

– Vi försöker verkligen ta vara på allt, att utnyttja hela trädet, säger Magnus Berg.
Ett annat exempel på utveckling av hållbara produkter är textilmassa som man gör kläder av. Än så länge är textilfiber en liten volym jämfört med pappersmassa, men behovet av förnyelsebara råvaror växer och därmed marknaden för produkter som träfibertextil.

– Vi ser ett ökat intresse i hela världen, också från svensk modebranschen. Globalt sett används mycket oljebaserad fiber till kläder och det vill vi ju minska ner.

När Södra började med textilmassaproduktion var det ett stort utvecklingsarbete som låg bakom. I gränssnittet mot kunderna utvecklar man nya egenskaper hos de olika kvaliteterna av pappersmassaprodukterna. Parallellt med produktutvecklingen jobbar man också mycket med utveckling av medlemsservicen.

– Vår produktionskedja är ett skönt system, men allt bygger på att våra medlemmar sköter sin skog på ett hållbart sätt. Vi utvecklar också skötselmetoder och har bland annat tagit fram en markskoningsgaranti. Att hjälpa medlemmarna och att driva utvecklingen inom skogsbruket är en viktig del av vårt uppdrag.

Södraskolan är en modern kursverksamhet med rötter i en gammal utbildningstradition i folkrörelsesverige. Förr i tiden hölls kurserna ofta i form av studiecirklar. I Södras utbildningskoncept finns även en stor del av materialet på nätet, bland instruktionsfilmer.

– Men vi har också träffar och är ute i skog och mark. Skogen är ett bra klassrum, säger Magnus Berg.
Många som blir skogsägare idag är inte uppväxta med skogen. De kan ha helt andra yrken och behöver inte vara bosatta ens i närheten av gården. Det gör att behovet av fortbildning bara blir större.

– De behöver kanske få lära sig hur man planterar, röjer och gallrar. Om man inte har så mycket tid för praktiskt skogsarbete kan man köpa skogsvårds- och avverkningstjänster. Som skogsägare behöver man ändå ha kunskaper om hur skogen sköts på bästa sätt.

Södra har 200 anställda inspektorerna som är spridda i hela området. De köper virke, säljer plantor och tjänster för avverkning, röjning, plantering.

– De har också en väldigt viktig roll i att ge råd till våra medlemmar. Att hjälpa dem se möjligheterna med just deras skogsgårdar, säger Magnus Berg.