Simon skrev årets kooperativa uppsats

Svensk Kooperations uppsatstävling har nu en vinnare. Juryn har utsett Simon Månssons juridiska uppsats om föreningsrättsliga regelverk till den bästa kooperativa uppsatsen 2021. Uppsatsen är Simons examensarbete på juristprogrammet vid Lunds universitet. Vinsten i tävlingen är 25 000 kronor.

 

Svensk Kooperations uppsatspris som delas ut för första gången 2021 syftar till att uppmärksamma och bjuda in fler studenter att fördjupa sig inom de kooperativa och ömsesidiga företagsformerna. Många intressanta uppsatser med olika perspektiv på kooperation nominerades till tävlingen.

– Det är glädjande med det stora intresset hos studenter för den kooperativa företagsformen. Med priset så vill vi uppmuntra fler att skriva uppsatser om kooperation, det är verkligen ett företagande i tiden, säger Paul Christensson, ordförande i juryn för Svensk Kooperations uppsatstävling och vice ordförande för LRF och Södra skogsägarna.

Simon Månsson vinner Svensk Kooperations pris med uppsatsen Utdelning från kooperativa ekonomiska föreningar. En undersökning av de föreningsrättsliga regelverken och rätten att göra avdrag för lämnad utdelning, som är Simons examensarbete på juristprogrammet vid Lunds universitet. I uppsatsen klargörs vad som juridiskt gäller för ekonomiska föreningar ur ett skatterättsligt perspektiv. Uppsatsen fokuserar på hur kooperativa företag kan ge utdelning till sina medlemmar, och vill klargöra regelverken och bestämmelserna på området.

Motiveringen till vinsten lyder:
”Simon Månssons uppsats inom juridik handlar om utdelning från kooperativa företag. Kooperativa företags syfte är att ge ekonomisk nytta till sina medlemmar, vilket görs genom utdelning av vinsten på olika sätt. Uppsatsen behandlar således frågor som är grundläggande för den kooperativa företagsformen, och den utgör ett viktigt bidrag till att klargöra hur regelverk och bestämmelser på detta område ser ut.

Uppsatsen visar också hur den kooperativa företagsformen kan vara fördelaktig för mindre företag, exempelvis inom start-up sektorn. Uppsatsen håller en hög akademisk kvalitet och utgör ett stort bidrag till kunskapsutvecklingen inom kooperativ juridik och skatterätt. Den är dessutom av stor relevans för både befintliga kooperativa företag och potentiella nya företag.

Det är mycket glädjande med en juridisk uppsats som behandlar den kooperativa företagsformen, då det finns stora möjligheter till vidare utveckling av både forskning och utbildning inom kooperativ juridik.”

Juryn för Svensk Kooperations uppsatstävling har bestått av:
– Paul Christensson, vice ordförande för LRF och Södra skogsägarna
– Staffan Furusten, professor i företagsekonomi på forskningscentrumet Score, vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm
– Karin Hakelius, universitetslektor på Sveriges lantbruksuniversitet
– Johan Vamstad, lektor vid Centrum för civilsamhällesforskning på Ersta Sköndal Bräcke högskola
– Linn Svärd, ordförande för Sveriges förenade studentkårer
– Anders Dahlquist-Sjöberg, vice vd KF

Uppsatspriset är en del av Svensk Kooperations långsiktiga satsning som riktar sig till högskolor och universitet för att bidra till mer forskning och undervisning om kooperation i Sverige. Årets pris är det allra första priset som delas ut, och tävlingen kommer att genomföras årligen. För 2022 års pris ska nominering göras senast den 15 september 2022. För att delta i tävlingen ska uppsatsen ingå i examen vid en svensk högskola eller universitet, vara skriven på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng.

Mer information om uppsatstävlingen finns här.

alternate_emailFör intervjuer och press, kontakta:

Petra Pilawa
Verksamhetschef på Svensk Kooperation
076-812 28 48
petra.pilawa@svenskkooperation.se

Camilla Lundberg Ney
Verksamhetschef på Svensk Kooperation
070-309 88 84
camilla.lundberg.ney@svenskkooperation.se