Öppet seminarium: Hållbarhet — en del av kooperationens kärna

Foto: Andreas Wagner

Välkommen på öppet frukostseminarium om hållbarhet inom olika företagsformer. Seminariet kommer också att sändas live. Medverkar gör bland andra Karin Perers, ordförande i Mellanskog och Sofia Hagman, hållbarhetschef på HSB Riksförbund.

måndag den 7 maj, 2018

08:00—09:30

Hållbarhet — En del av kooperationens kärna

Frukostseminarium

Frukost serveras från 08:00.

Är hållbarhet en del av kooperationens kärna och hur förhåller sig de kooperativa företagens fokus på hållbarhetsfrågor till jämförbara företag med andra affärslogiker?

I samband med seminariet släpper Svensk Kooperation rapporten Hållbarhet – en del av kooperationens kärna.

Kooperationen spelar alltjämt en viktig roll i samhällsutvecklingen och är inom många områden drivande för en hållbar utveckling. Men finns det en naturlig koppling mellan kooperation och hållbarhet? Och hur tar den sig i så fall uttryck?

Svensk Kooperation önskar med denna rapport bidra till en fortsatt diskussion om näringslivets hållbarhetsarbete med ett särskilt fokus på de kooperativa företagens arbete.

Innehåll

Rapportförfattarna Eva Eriksson och Tove Lindgren från Macklean presenterar innehållet i och slutsatserna från rapporten. Karin Perers, ordförande i Mellanskog, och Sofia Hagman, hållbarhetschef på HSB Riksförbund, medverkar för att kommentera rapporten och diskutera utmaningar och möjligheter för kooperativa företags hållbarhetsarbete.

Medverkande

  • Eva Eriksson, Macklean.
  • Tove Lindgren, Macklean.
  • Karin Perers, ordförande Mellanskog.
  • Sofia Hagman, hållbarhetschef HSB Riksförbund.
  • Per Grankvist, moderator, journalist och författare med hållbarhetsfrågor i näringslivet som specialitet.

Anmälan

(Anmälan är stängd.)