Samverkan skapar starkt skogsägande och rikare skogar

Den kooperativa företagsformen skapar hjärta och engagemang i verksamheten, menar vd för Mellanskog, Fredrik Munter.

Med skogsägaren i fokus och demokratin som grundpelare syftar Mellanskog till att skapa värde och förutsättningar för privat skogsägande i Mellansverige. Föreningen har sedan bildandet vuxit till en verksamhet med över 26 000 medlemmar som alla strävar mot samma kooperativa grundtanke. Målet är att stärka skogsägarnas lönsamhet, skapa lika rättigheter för alla skogsägare och påverka det politiska klimatet. Och styrkan, menar vd Fredrik Munter, den ligger i storleken.

Mellanskog är en skogsägarförening som bildades år 1906 ur en önskan om att inte låta skogsbönder komma i kläm i den politiska skogsdebatten. Idag, mer än 110 år senare, är Mellanskog en kooperation som ägs av över 26 000 medlemmar och har över 200 anställda. Verksamheten erbjuder olika typer av service för skogsägare såsom skogsskötsel, avverkning, rådgivning och planering av ekonomiska tjänster, och har sitt verksamhetsområde från Härjedalen i norr till Gotland i söder. Med sin breda expertis är Mellanskog helt klart en kooperation att räkna med – inte minst för att var tredje skogsägare i Mellansverige är en av deras medlemmar.

– Det faktum att Mellanskog ägs av och representerar det privata familjeskogsbruket ger oss ett stort förtroende, både när vi möter politiker, skogsägare eller industriägare, säger Fredrik. Det är ett stort och fantastiskt roligt förtroende att förvalta.

Kooperativt framgångsrecept

Organisationen Mellanskog drivs på demokratiska och kooperativa grunder. För Mellanskog innebär detta att varje medlem har en röst, och därmed en möjlighet att påverka hur föreningen rör sig framåt. Fredrik menar att den kooperativa idéen har varit essentiell för verksamhetens framgång.

– Det finns ett stort hjärta och engagemang i vår verksamhet och det är korta kontaktvägar mellan medlem, styrelse och anställda. Jag upplever att den kooperativa grunden påverkar hela Mellanskogs kultur.

Fredrik berättar om hur all vinst som företaget gör går tillbaka till dess ägare, medlemmarna, direkt eller indirekt. Utöver det strävar företaget efter att stärka sina medlemmars privata verksamhet.

– Vårt syfte med att finnas är att stärka medlemmarnas skogsägande, och våra förtroendevalda och anställda arbetar tillsammans för att uppnå detta. Det ger oss en enorm kraft!

Skogsägare och hållbarhet i fokus

Kanske är det just värnandet om den enskilda skogsägaren som gör Mellanskog så engagerade. Företaget sätter alltid skogsägaren i fokus och utgår från dess privata målsättning och förutsättningar – för att varje skogsägare ska få bruka sin skog på sitt eget vis. Som verksamhet står de på skogsägarens sida även i näringspolitiska frågor såsom t.ex. ägande- och brukanderätt, eller mer allmänna frågor kring vårdandet av skog och virkesaffärer som kräver både kunskap och tid. Utöver detta skapar de även en trygghet och gemenskap mellan föreningens personal och alla sina medlemmar.

– Mellanskogs medlemmar kan alltid känna sig trygga med att föreningens personal inte har några andra intressen än att skapa värden för våra medlemmar, säger Fredrik. Våra lokala skogsbruksområden skapar en gemenskap och möjligheter att träffas, lära sig nya saker och göra sin röst hörd.

Utöver medlemsfokuset arbetar Mellanskog för en långsiktigt hållbar framtid och en bättre miljö. Föreningen är certifierad enligt PEFC, vilket är ett system för skogsbruk som är både miljövänligt och resurshushållande. Genom att dessutom arbeta för höga virkespriser och endast använda sig av certifierade entreprenörer i sin verksamhet, hoppas de kunna bidra till att lämna ifrån sig bättre och rikare skogar till nästa generation än vad de själva brukar.

Kooperativ utveckling för framtiden

Mellanskogs viktiga uppdrag kvarstår – då, som nu, som i framtiden. Det handlar om att skapa förutsättningar för skogsägande på ett mer lönsamt och enkelt sätt. Och styrkan ligger i verksamhetens storlek och kooperativa förhållningssätt, menar Fredrik.

– Jag ser stora möjligheter för den kooperativa företagsformen framöver. Allt fler människor inser att det går att åstadkomma positiv förändring genom att arbeta tillsammans, och delningsekonomi är i ropet som ett hållbart sätt att dela på resurserna så att nyttan blir större för fler.

Precis som Mellanskogs kontinuerliga långsiktighetstänk, är Fredrik övertygad om att kooperationen som företagsform behöver utvecklas i takt med resten av samhället för att fortsätta fungera.

– Framtidens kooperation ser inte ut som gårdagens, säger han. Kooperationen behöver hela tiden utveckla hur medlemmarna kan engagera sig och möta föreningen. Hänger vi med i denna utveckling tror jag det kommer att gynna de kooperativa företagsformerna i framtiden.